Debattartikel – ”S vill utveckla välfärden”

Partidistriktets ordförande, riksdagsledamoten Hans Ekström, skrev en debattartikel som publicerades i Eskilstuna kuriren lördag 7 april. Samma dag som distriktskongressen inleddes i Eskilstuna. I artikeln lyfter han några av skillnaderna mellan den socialdemokratiskt ledda regeringen politik jämfört med SD och högern.

Socialdemokraterna vill få väljarnas förtroende att fortsätta utveckla svensk välfärd och minska klyftorna i landet. Vet du exempelvis att svensk sjukvård rankas i absolut världstopp och att skolresultaten i Sverige vänt åt rätt håll i alla internationella mätningar? Ordning och reda i svensk ekonomin har inneburit att det budgetunderskott Anders Borg (M) efterlämnade nu vänts till stora överskott. Det har  gjort det möjligt att satsa stora resurser på skola och utbildning, vården och omsorgen, polis och rättsväsende, bostadsbyggande samt en mängd andra välfärdsreformer. Höjda barn- och studiebidrag, sänkt skatt för pensionärer, gratis läkemedel till barn för att nämna några.

Länk till artikeln: https://www.ekuriren.se/debatt/debatt-s-vill-utveckla-valfarden/

”I helgen samlas Sörmlands socialdemokrater för kongress i Eskilstuna. Där formar vi framtidens politik och fokuserar på höstens val. Vi vill fortsätta utveckla svensk välfärd – och prioriterar det framför skattesänkningar.

Sedan Stefan Löfven blev statsminister har 250000 fler ett jobb att gå till, varav 100000 arbetar i välfärden. Andelen sysselsatta i Sverige är idag den högsta som uppmätts i ett EU-land. Vi har vänt borgarnas underskott till rejäla överskott vilket skapar goda förutsättningar att bygga Sverige starkt.

Alla som kan ska jobba och bidra. Vi satsar på utbildning och ett hållbart arbetsliv. Vi bygger ut utbildningssystemet med över 90000 platser. Fler utrikes födda behöver komma i arbete. Även om etableringstiden kortats under mandatperioden är vi inte nöjda. Språket är en viktig pusselbit, därför har vi infört utbildningsplikt för nyanlända.

Sänkt skatt för pensionärer, höjda barn- studie- och underhållsbidrag och fortsatta välfärdsmiljarder till kommuner och landsting bidrar till att göra vardagen bättre för vanligt folk. Gratis läkemedel och glasögonbidrag till alla barn skapar mer jämlika förutsättningar. Våra satsningar på bostäder har lett till att det byggs mer, det ser vi inte minst här i Eskilstuna.

Ökade resurser till sjukvården och att fler utbildas till vårdyrket är viktiga steg vi tagit för att öka tillgängligheten. Vi är ännu inte nöjda, köerna måste kortas ytterligare. Samtidigt är det glädjande att flera internationella studier visar att vården i Sverige håller absolut världsklass. University of Washington placerar exempelvis svensk sjukvård på fjärde plats av 195 länder. Av de landstingsanställda i Sörmland rekommenderar 89 procent arbetsplatsen. Mätinstitutet har aldrig tidigare uppmätt så höga siffror. Det visar att Landstingets satsningar ger resultat.

Kunskapsresultaten i svensk skola har vänt och förbättrats i alla internationella mätningar. Skolan ska vara trygg och jämlik, fri från vinstjakt och religiös påverkan. Polisen har fått mer resurser och nu utbildas dubbelt så många poliser mot 2014. Vi vill ha 10000 fler polisanställda till år 2024. Vi har också skärpt straffen för många brott, bland annat grovt vapenbrott. Det är också viktigt att vi fortsätter bekämpa brottets orsaker. Samhället måste bidra till att skapa goda och jämlika förutsättningar för alla att skapa sig ett gott liv.

Vi vill fortsätta utveckla den svenska modellen. Mot det står högern och SD:s krav på skattesänkningar, lagstadgade ingångslöner och försämringar av Lagen om anställningsskydd. Försämringar som innebär att du riskerar vara provanställd fram till pension. Valet är ditt den 9 september.

Hans Ekström (S), ordförande socialdemokraterna Sörmland”

facebook Twitter Email