Distriktskongress 2024

På lördagen genomförde Socialdemokraterna i Sörmland sin kongress, Länets socialdemokrater vill bland annat att sjukvården ska få långsiktiga besked om ökade resurser från regeringen och att pengarna används för att korta väntetider, öka vårdplatserna och förbättra personalens arbetsmiljö. I ett uttalande kräver de också nya insatser för att öka byggandet som tvärstannat de senaste åren. Bland annat menar de att statliga byggkrediter och produktionsstöd för hyresrätter skulle kunna öka byggandet och hindra den snabbt öka de arbetslösheten i byggsektorn.

Kongressen på Träffen i Nyköping samlade omkring 200 av länets socialdemokrater. Anders Ygeman var partistyrelsens gäst.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och motionshantering antog kongressen också en ny facklig-politisk strategi.

Mötesordförande var Sofia Amloh, ordförande för Socialdemokraterna Sörmland, och Pim van Dorpel, vice ordförande i HRF. Sekreterare var Ulrica Truedsson och Björn Fredlund.

Monica Johansson, regionråd i opposition i Region Sörmland informerade också om den eskalerande sjukvårdskrisen. Kongressen valde att göra fyra uttalanden, det första handlade om sjukvårdskrisen.

det är uppenbart att Tidöpartierna svälter ut sjukvården. De låter sjuka vänta och åka längre samtidigt som personalen får slita hårdare. Läget är akut och riskerar att förvärras

Uttalande 1: Stoppa nedskärningar i sjukvården – öka tryggheten

Sverige är mitt uppe i en sjukvårdskris. Sverigedemokraterna och regeringens prioritering att sänka skatter för de allra rikaste istället för att satsa på välfärden slår hårt mot sjukvårdspersonal och patienter. Särskilt allvarligt är det i Sörmland. 

Det politiska styret väljer att skära ner i vården samtidigt som vårdköerna växer och vårdplatserna blir färre. Massvarsel på 700 medarbetare, stängda distriktssköterskemottagningar och avgiftshöjningar när sköra äldre ska besöka sin läkare är några exempel. 

Läget är allvarligt. Och det är uppenbart att Tidöpartierna svälter ut sjukvården. De låter sjuka vänta och åka längre samtidigt som personalen får slita hårdare. Läget är akut och riskerar att förvärras. 

Vi delar medborgarnas oro. Därför kräver vi socialdemokrater i Sörmland tydliga och långsiktiga besked om ökade resurser till sjukvården från regeringen och att pengarna används för att korta väntetider, öka vårdplatserna och förbättra personalens arbetsmiljö.

Partidistriktets ordförande Fredrik Olovsson.

Partidistriktets styrelse – omval på samtliga:

Distriktsordförande:

Fredrik Olovsson, Katrineholm

Tio ordinarie ledamöter:

Jimmy Jansson, Eskilstuna

Linda Lundin, Gnesta

Urban Granström, Nyköping

Olle Westberg, Strängnäs

Monica Granström, Vingåker

Ann-Charlotte Munter, Flen – Studieledare

Ulrica Truedsson, Katrineholm

Linus Fogel, Oxelösund

Anders Lindblad, Trosa

Caroline Helmersson Olsson, Vingåker – Facklig ledare

Tre suppleanter:

Åsa Kullgren, Eskilstuna

Carina Wallin, Nyköping

Johan Söderberg, Katrineholm

Verkställande utskott:

Fredrik Olovsson

Jimmy Jansson

Caroline Helmersson Olsson

Ann-Charlotte Munter

Urban Granström

Uttalande 2: Stoppa byggkrisen – bygg Sörmland starkare 

Arbetslösheten och konkurserna i byggsektorn ökar kraftigt. Sverigedemokraterna och regeringens nedmontering av politiska insatser för byggandet slår stenhårt i dagens byggkonjunktur. Branschen befinner sig nu i sin värsta kris på över 30 år. Det driver nu upp arbetslösheten bland byggnadsarbetare och andra yrkesgrupper som är beroende av byggandet för sin försörjning. Arbetslösheten i Byggnads A-kassa har ökat med nära 70 procent på bara några månader.

När Sverigedemokraterna och regeringen dessutom skär ner på arbetsmarknadspolitiken och försämrar arbetslöshetsförsäkring blir resultatet förödande. 

Socialdemokraterna i Sörmland kräver nya politiska insatser för att få fart på byggandet, som produktionsstöd för hyresrätter och statliga byggkrediter. Likaså måste offentliga byggen tidigareläggas och krav ställas på att såväl lärlingar och APL-elever får utrymme på arbetsplatserna, för att kompetensförsörjningen i denna sektor inte urholkas. Sverigedemokraternas och regeringens svek måste vändas till aktiv politik och ökad framtidstro.

Distriktskongress 2024 på Träffen i Nyköping.

Du hittar fler bilder från kongressen på vår Facebooksida: https://www.facebook.com/socialdemokraternasormland 

Sverigedemokraterna och regeringens nedmontering av politiska insatser för byggandet slår stenhårt i dagens byggkonjunktur. Branschen befinner sig nu i sin värsta kris på över 30 år

Uttalande 3: Alla människors frihet, hela världens fred 

Vi lever i en orolig tid. Putins folkrättsvidriga anfallskrig i Ukraina och den fasansfulla situationen på Gazaremsan är två exempel i omvärlden som kräver vårt engagemang. 

Vi kräver att stödet till Ukraina stärks och att sanktionerna mot Ryssland skärps. De fruktansvärda striderna i Gaza måste upphöra. Vi kräver såväl en vapenvila som att Hamas gisslan släpps. Vägen mot en tvåstatslösning måste hållas öppen. Israeler och Palestinier har samma rätt till ett liv i frihet, säkerhet och värdighet. 

Uttalande 4: Balansera arbete o fritid

Pensionsålder, semester och såväl dag- som veckoarbetstidens längd måste utformas så att människor får möjlighet att leva goda liv. Socialdemokraterna i Sörmland ställer sig positiva till en nationell utredning om hur en förkortad arbetstid ska utformas inom ramen för den svenska partsmodellen.

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email