Folk och Kultur 9 – 11 februari

”Häng med på tre intressanta dagar med kulturen i fokus”, det uppmanar Region Sörmlands Åsa Kratz (S), ordförande i nämnden som ansvarar för de regionala kulturfrågorna. För femte året i rad arrangeras Folk och Kultur. Du kan följa det digitalt. I år medverkar bland många andra statsminister Magdalena Andersson, kulturminister Jeanette Gustafsdotter och Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson i Riksdagen Lawen Redar.

Fler än 100 programpunkter och över 80 medverkande organisationer och företag manifesterar vikten av konstens och kulturens betydelse i hela landet.

– Det är med ödmjukhet och stolthet vi nu kan bjuda in till ännu ett Folk och Kultur. Jag är glad att de tre stiftarorganisationerna Länsteatrarna i Sverige, Regional musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd fortsätter driva konventet tillsammans med oss i Region Sörmland och Eskilstuna kommun. Som en av initiativtagarna, som varit med från idé till genomförande, känns det fint att vi har så många engagerade aktörer och personer som bidrar till ett digert och spännande program. Detta i en tid då kulturens roll i samhället verkligen behöver lyftas till politisk diskussion och allmän samhällsdebatt, säger Åsa Krats (S), ledamot i Folk och Kulturs styrgrupp och ordförande i nämnden för kultur, utbildning och friluftsliv i Region Sörmland.

I år spänner programmets fokusområden från hållbarhet och kulturpolitik, återväxt och integration till internationella frågeställningar om konstens betydelse och finansiering av ett hållbart kulturliv. Över 80 nationella instanser, regionala institutioner och lokala aktörer medverkar och det är stor uppslutning från Sveriges politiska företrädare, beslutsfattare och kulturskapare.

På invigningen, den 9 februari klockan 13:00, medverkar de tre socialdemokraterna Monica Johansson, Jimmy Jansson och Marie Svensson. Monica är regionstyrelsens ordförande, Jimmy är kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna och Marie är ordförande i Kultur och fritidsnämnden i Eskilstuna.

– Välkomna till Sörmland och Eskilstuna 9 – 11 februari, mig kommer ni att möta som ”side-kick” till programledaren Matilda Westerman i den direktsända kanalen. Häng med på tre intressanta dagar med kulturen i fokus, säger Åsa Kratz (S).

Hela programmet till årets Folk och Kultur hittar du här: Folk och Kultur 2022 — Kulturlyftet (hypersay.events)

Här kan du köpa det digitala deltagarpasset: Folk & Kultur 2022 (jirango.com)

 

facebook Twitter Email