Fredrik Olovsson utsedd till ordförande i regeringens Trygghetsberedning

Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot från Sörmland, har utsetts till ordförande i regeringens Trygghetsberedning. Uppdraget sträcker sig till 2024 och ska analysera de utmaningarna samhället står inför som kan påverka kriminalitet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete.

– Trygghetsfrågorna är centrala i samhällsbygget. Oerhört mycket har gjorts de senast åren men nu är det viktigt att vi hittar bred samsyn i vilka förmågor som rättsväsendet och andra aktörer ska ha för att möta kriminalitet och brott framöver, säger Fredrik Olovsson.

Trygghetsberedningen är en del av 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Uppdraget omfattar såväl kriminalpolitik, straffrätt, förebyggande arbete och stöd till brottsutsatta.

– För mig är bredden i uppdraget särskilt viktigt. Hela samhällets kraft måste mobiliseras mot brottslighet och för trygghet om arbetet ska bli framgångsrikt. Att arbetet hänger ihop i alla delar är en förutsättning för att kampen mot brotten ska bli effektiv, säger Olovsson.

Trygghetsberedning är en parlamentariskt sammansatt kommitté och ska, biträdd av sakkunniga och experter, bistå regeringen med underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Läs mer om kommitténs direktiv här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202032/

facebook Twitter Email