Ny ordförande och styrelse vald vid digital distriktskongress

Idag, lördag den fjärde april, genomförde socialdemokraterna Sörmland en digital distriktskongress. Partidistriktet var först i landet med att genomföra en digital distriktskongress där samtliga ombud deltog hemifrån digitalt. Närmare 170 personer deltog i mötet. Ombud, personal samt distriktsstyrelse. Katrineholmaren Fredrik Olovsson valdes till ny distriktsordförande. Fredrik ersätter Hans Ekström från Eskilstuna, som efter 15 år som distriktsordförande valt att lämna posten.

Det var en något bantad dagordning på dagens kongress som sändes från Nyköping.  Mötet ajournerades efter sedvanliga val och efter att ekonomi och verksamhetsberättelse fastställts. Efter sommaren planeras för en fortsättning av kongressen, då övriga punkter kommer att behandlas. Exempelvis motionshantering och interpellationer. Då kommer även avtackning att ske av de styrelseledamöter som idag lämnade distriktsstyrelsen.

 

Fredrik Olovsson (till vänster) tar över ordförandeklubban efter Hans Ekström (till höger).

”Det känns ansvarsfullt och hedrande att ta över stafettpinnen från Hans Ekström. Den närmaste tiden kommer såklart det allra viktigaste vara att fokusera på att samhället bromsar smittspridningen och att sjukvården får de resurser som krävs. Det är en enorm uppgift för hela samhället och är beroende av alla människors bidrag. Samtidigt ska vi värna jobben, företagen och tryggheten för de människor som trots allt blir arbetslösa. Trots den svåra tiden kommer vi att ta oss igenom även detta. Då ska vi sätta ny fart på län och land”, sa Fredrik Olovsson efter att han blev vald.

 

…närmaste tiden kommer såklart det allra viktigaste vara att fokusera på att samhället bromsar smittspridningen och att sjukvården får de resurser som krävs

Fredrik Olovsson är född 1973 och är riksdagsledamot sedan 2002. Han är ordförande finansutskottet och bor i Katrineholm.

Förste ombudsman Roger Ljunggren och Fredrik Olovsson.

Jag vill tacka för förtroendet jag haft, det har varit 15 intressanta och arbetsintensiva år och jag önskar vår nya ordförande Fredrik Olovsson och övrig distriktsstyrelse stort lycka till med det fortsatta arbetet”, kommenterade Hans Ekström.

Hans Ekström och Fredrik Olovsson strax innan dagens digitala kongress ajournerades.

På grund av det uppkomna läget så befann sig enbart det verkställande utskottet – VU – på tre personer, fyra anställda samt de två mötesordförande på plats i den stora studion i Nyköping. Lennart Halvarsson och Ella Niia, båda från Nyköping, valdes till mötesordförande. Sekreterare var Ulrica Truedsson, Katrineholm och Marcus Pehrsson, Nyköping. Sekreterarna medverkade digitalt.

Riksdagsledamot Caroline Helmersson Olsson från Vingåker omvaldes till Facklig ledare i partidistriktet.

Regionstyrelsens ordförande i Sörmland, Monica Johansson, rapporterade om coronaläget i länet.

 

Lennart Halvarsson och Ella Niia, båda från Nyköping, valdes till mötesordförande på distriktskongressen. De skötte sitt uppdrag med bravur.

Direkt efter kongressen hade den nya distriktsstyrelsen ett digitalt konstituerande möte. Där omvaldes Catharina Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund, till vice ordförande i partidistriktet. Catharina utsågs också av kongressen att vara studieorganisatör.

”Jag är tacksam för fortsatt förtroende. Vi befinner oss i en besvärlig tid där politiskt arbete får ske på nya sätt. Jag är övertygad om att socialdemokratin och våra värderingar kan göra skillnad. Jag ser också fram emot att arbeta ännu mer med partidistriktets studier”, sa Catharina Fredriksson efter det konstituerande mötet.

 

Socialdemokraterna Sörmlands distriktsstyrelse:

Fredrik Olovsson, Katrineholm, ordförande

Catharina Fredriksson, Oxelösund, vice ordförande, studieorganisatör

Jimmy Jansson, Eskilstuna, omval. 

Richard Mellberg, Nyköping, omval. 

Caroline Helmersson Olsson, Vingåker, Facklig ledare, omval.

Magnus Brandel, Strängnäs, nyval. 

Ulrica Truedsson, Katrineholm, omval.

Robert Skoglund, Vingåker, omval.

Ann-Charlotte Munter, Flen, nyval.

Anders Lindblad, Trosa, nyval.

Jane Löfstrand, Gnesta, nyval.

Suppleanter:

Josefine Helleday, Eskilstuna, nyval.

Fredrik Malmström, Katrineholm, nyval.

Rauni Ringberg, Nyköping, nyval.

VU:

Fredrik Olovsson, omval

Catharina Fredriksson, omval

Jimmy Jansson, nyval

 

 

 

facebook Twitter Email