Olovsson i nationell S-arbetsgrupp om jämlikhet

Socialdemokraternas Fredrik Olovsson, riksdagsledamot från Katrineholm och ordförande i Finansutskottet, har fått förtroendet att ingå i socialdemokraternas arbetsgrupp som ska arbeta för ökad jämlikhet.

Den nyligen tillsatta socialdemokratiska arbetsgruppen är ett svar på de senaste decenniernas utveckling med ökande klyftor. Partiet vill helt enkelt fokusera de kommande mandatperioderna på att öka jämlikheten.

– ”Vi vill att 2020-talet ska innebära ett nytt rejält steg mot jämlikhet, där folkhemstanken återupplivas och bygget av ett starkare samhälle tar ny fart. Det blir väldigt stimulerande att arbeta med dessa centrala frågor,” säger Fredrik Olovsson.

Arbetsgruppen leds av finansminister Magdalena Andersson och bland ledamöterna finns förutom Olovsson även LO:s chefsekonom Ola Pettersson, Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh, Sundsvalls kommunalråd Bodil Hansson samt SSU:s ordförande Philip Botström. Gruppen ska löpande presentera förslag fram till nästa val.

Små klyftor gör samhället starkare och den ekonomiska tillväxten högre

– ”Små klyftor gör samhället starkare och den ekonomiska tillväxten högre. Men vi behöver nya breda reformer för att utvecklingen ska gå åt det hållet. Det är många åtgärder på flera områden som behövs. Som högre kvalitet i jämlik välfärd, utjämning mellan stad och land, en mer inkluderande arbetsmarknad och att den som blir pensionär får en bra pension,” säger Olovsson.

facebook Twitter Email