Öppet brev till Bengtzboe (M)

Yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Vi socialdemokrater vill göra dem mer attraktiva, förbättra kvaliteten och säkerställa elevernas rätt till högskolebehörighet så att de kan studera vidare eller växla karriär senare under arbetslivet. Det vill branscherna, industrin, lärarförbundet, IF Metall, majoriteten av elever och flertalet lärare med flera också. Det ville också Moderaterna, fram till i tisdags då de plötsligt svängde i frågan och istället anammade Jan Björklunds politik. Det fick Sörmlands riksdagsledamot i Utbildningsutskottet, Caroline Helmersson Olsson, att skriva ett öppet brev till Erik Bengtzboe som är skolpolitisk talesperson för M.

Den förra borgerliga regeringen, med Jan Björklund i spetsen, tog bort de högskoleförberedande ämnena från yrkesprogrammen och talade om dem som utbildningar för skoltrötta. Det fick tydliga effekter. Antalet elever som väljer yrkesprogram har minskat med 1/3-del sedan 2011 då möjligheten att läsa in kurser för högskolebehörighet försvårades. Det får konsekvenser för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. De flesta elever vill ha möjligheten att läsa vidare efter gymnasiet. Inte för att de planerar det nu, men de vill ha dörren öppen för det i framtiden.

De borgerliga partierna vill fortsätta att försämra yrkesprogrammen och införa tvååriga så kallade yrkesskolor trots att det varje  dag går att läsa rubriker om brist på personal i olika branscher. Sverige byggs starkt genom en kunnig och kompetens arbetskraft. Yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning och då kan man inte minska kompetensen och skapa återvändsgränder för eleverna. Det är inte genom minskat kompetens som Sverige kan möta framtidens utmaningar. Vi behöver utbildning och fler i jobb för att trygga vår gemensamma välfärd och utveckla den svenska modellen – inte avveckla den.

När slutförd gymnasieutbildning är en vattendelare på arbetsmarknaden behöver vi socialdemokrater öka möjligheterna för alla att gå färdigt gymnasiet och för dem som inte klarar det direkt ska möjligheterna att göra det senare öka. Vi har lämnat förslag till riksdagen om att göra högskolebehörighet till norm, något de borgerliga i tisdags meddelade att de ska rösta emot.

Så här skrev Caroline Helmersson Olsson i sitt öppna brev:

”Hej Erik!

Idag blev jag väldigt besviken på dig och ditt parti Moderaterna. Hur kommer det sig att ni gör en kovändning i den viktiga frågan om högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram?

Som skolpolitisk talesperson för Moderaterna är jag säker på att du känner till att branscherna välkomnat den förändring som regeringen föreslagit. Att högskolebehörigheten skulle bli norm på yrkesprogrammen. Lärarfacken, Svenskt Näringsliv, IF Metall, elevorganisationerna med flera har välkomnat förändringen. Den skulle innebära att alla elever gavs praktiskt möjlighet att läsa in högskolebehörighet – något som i dag inte är fallet.

En klar majoritet av landets elever vill ha behörighet att kunna studera på högskolan. De vill kanske inte göra det direkt efter gymnasiet, men de vill ha möjligheten att göra det i framtiden.

En klar majoritet av landets elever vill ha behörighet att kunna studera på högskolan. De vill kanske inte göra det direkt efter gymnasiet, men de vill ha möjligheten att göra det i framtiden. De förstår att arbetsmarknaden är föränderlig, att ett arbetsliv är långt och det är inte alltid lätt att veta exakt vad man vill arbeta med som vuxen när man väljer gymnasieprogram i årskurs 9. Därför måste yrkesprogrammen ge högskolebehörighet, med möjlighet för enskilda elever som inte klarar av det att välja bort det.

Fakta är att sedan man försvårade möjligheten till högskolekompetens för eleverna på yrkesprogrammen så har färre elever sökt sig till de programmen. Det riskerar att få förödande konsekvenser – för svensk industri – som inte alls är ”basically gone”, för byggbranschen och för vård och omsorgen. Branscher som samtliga har ett stort skriande behov av utbildad personal.

sedan man försvårade möjligheten till högskolekompetens för eleverna på yrkesprogrammen så har färre elever sökt sig till de programmen. Det riskerar att få förödande konsekvenser – för svensk industri – som inte alls är ”basically gone”

2016 gjorde ni moderater en klok omprövning. Ni ändrade er och sa att ni precis som vi ville återinföra högskolebehörigheten även på yrkesprogrammen. Din partikamrat Elisabeth Svantesson sa: ”Många elever väljer bort yrkesutbildning i dag, för man ser att det inte finns tillräckligt många dörrar öppna efter gymnasiets slut”. På er hemsida kan man fortfarande läsa att Moderaterna vill att ”samtliga gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet”. Men idag, knappt två år senare, ändrar ni er igen.

Moderaterna väljer alltså att sätta Allianssamarbetet framför Sveriges väl. Ni prioriterar tydligt att ni vill vara Jan Björklunds knähundar istället för att lyssna på Sveriges elever och berörda branscher. Det blev idag tydligt att ett besked från er moderater inte är ett besked att lita på.

Moderaterna väljer alltså att sätta Allianssamarbetet framför Sveriges väl. Ni prioriterar tydligt att ni vill vara Jan Björklunds knähundar istället för att lyssna på Sveriges elever och berörda branscher.

Därför måste jag fråga dig: Varför köper ni Björklunds skolpolitik idag när ni ansåg att den bevisligen inte dög 2016, eller för all del igår?

För mig som socialdemokrat är det självklart. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens. Att som ni borgare nu föreslår återinföra 2-åriga gymnasielinjer är inte rätt väg att gå. Ert förslag bidrar istället till en mindre bildad befolkning med färre möjligheter att forma sina liv och sin egen framtid. Politikens uppgift är inte att skapa återvändsgränder för eleverna och ge dem sämre möjligheter till vidareutbildning på det sätt som högerpartierna nu gör. Politiken ska istället skapa förutsättningar för så många som möjligt att lyckas! Inte slå igen dörren framför människors näsa.

Caroline Helmersson Olsson (S) sörmländsk riksdagsledamot i Utbildningsutskottet”

Brevet publicerades den 10 april på Sörmlandsbänkens blogg: https://sormlandsbanken.wordpress.com/2018/04/10/oppet-brev-till-erik-bengtzboe-m/

facebook Twitter Email