Ordning och reda i byggbranschen

Det måste bli mindre vilda västern i byggbranschen. Regeringen vill införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Framöver kommer det att bli svårare för oseriösa företag att konkurrera ut seriösa företag. Vår egen riksdagsledamot Caroline Helmersson Olsson och Raimo Pärssinen (S) ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott har skrivit en debattartikel.

Debattartikel i Katrineholms kuriren 180316 ”Entreprenöransvar gynnar byggbranschen”.

Länk till artikeln: https://www.kkuriren.se/debatt/entreprenoransvar-gynnar-byggbranschen/

”Det måste bli mindre vilda västern i byggbranschen. Regeringen vill införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen. Framöver kommer det att bli svårare för oseriösa företag att konkurrera ut seriösa företag.

Det byggs rekordmycket i Sverige men byggbranschen har problem med fusk och kriminalitet. Det är oacceptabelt att seriösa och ansvarstagande entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen hamnar i underläge mot företag som fuskar med skatten, struntar i säkerheten eller inte betalar ut löner.

Förslaget innebär att den som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen och som inte får ut sin lön av en underentreprenör ska kunna få betalt av det företag som anlitat underentreprenören. Sedan är det upp till företagen att göra upp. Principen är att den som jobbat alltid ska alltid ha ut sin lön.

Förslaget innebär också att arbetstagare och arbetstagarorganisationer ska få rätt till information om alla entreprenörer som är inblandade. Brott mot informationsskyldigheten kan leda till skadestånd.

Äntligen kommer det att bli svårare för oseriösa företag eftersom det blir skärpt kontroll av vilka underentreprenörer som släpps in på svenska byggarbetsplatser. Enligt lagförslaget ska entreprenörsansvaret gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare. Parterna på arbetsmarknaden ska kunna reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal. Då gäller avtal före lagstiftning.

För att motverka svartarbete har regeringen redan infört personalliggare på byggarbetsplatser. Under försommaren införs också arbetsgivardeklaration på individnivå. Dessutom ska olika myndigheter samarbeta bättre för att motverka osund konkurrens och arbetslivskriminalitet. Lex Laval har rivits upp så att det alltid ska vara möjligt för fackförbund att kräva ett svenskt kollektivavtal.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har lovat ordning- och reda på arbetsmarknaden. Därför är det helt rätt att införa ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen. Vi socialdemokrater tänker fortsätta utveckla den svenska modellen – inte avveckla den. 

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot Sörmland

Raimo Pärssinen (S), ordförande riksdagens arbetsmarknadsutskott”

 

 

 

 

facebook Twitter Email