Sörmländska ombud till partikongressen 2019

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla två större teman: Kunskap för framtiden – trygghet för fler och konkurrenskraft för Sverige samt Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation. Riksdags- och VU-ledamot Fredrik Olovsson är vald delegationsledare. Idag blev det klart vilka elva ombud som kommer att representera socialdemokraterna i Sörmland på kongressen.

Eskilstuna och Katrineholm har två ombud vardera och övriga arbetarekommuner ett.

Eskilstuna

Josefine Helleday

Marie Svensson

Flen

Helén Stockow

Gnesta

Johan Rocklind

Katrineholm

Johan Söderberg

UlricaTruedsson

Nyköping

Sofia Amloh

Oxelösund

Linus Fogel

Strängnäs

Julia Crafoord

Trosa

Magnus Johansson

Vingåker

Caroline Helmersson Olsson

Vi gratulerar samtliga ombud och önskar dem stort lycka till med sitt uppdrag.

De lokala partiorganisationerna kommer påverka innehållet i respektive temaområde genom öppna forum. Socialdemokraternas partistyrelse tar sedan fram programtexter utifrån dessa inspel och förslagen skickas sedan ut till arbetarekommunerna på en remissrunda. På kongressen kommer sedan de av medlemmarna valda ombuden att slutgiltigt bestämma hur programtexterna ska se ut.

Planeringen inför kongressen har tagit stor hänsyn till partiorganisationen, och det arbete som genomförs under ett valår. Det handlar både om valrörelse och om efterarbetet att få ihop majoriteter i kommuner och landsting.

Kongressen anordnas två månader innan 2019 års val till Europaparlamentet, vilket även det kommer finnas med på agendan när vi samlas i Örebro i mars.

– Vi kommer fokusera på två viktiga områden. Dels hur vi stärker Socialdemokraterna som modern folkrörelse och rustar oss inför framtiden. Dels på utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna som kommer vara avgörande framöver, inte minst för att klara integrationen, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

 

 

 

facebook Twitter Email