Stora tillskott till Region Sörmland och länets kommuner i statens budget.

Regeringen skjuter till extra pengar till kommuner och regioner i hela Sverige. För Sörmlands kommuner innebär det mer än 385 miljoner. Dessutom får Region Sörmland cirka 200 miljoner, varav 115 ska gå till vård som skjutits fram på grund av pandemin. Statsminister Stefan Löfven (S) kallade det ”en sjujäkla satsning på välfärden”, vid pressträffen tidigare idag. Statsministern berättade att det årliga statsbidraget till kommunerna höjs och höjningen är tänkt att vara permanent. En del av satsningen ska gå till att att utbilda omsorgspersonal i det så kallade äldreomsorgslyftet. Fredrik Olovsson, ordförande både för Finansutskottet och socialdemokraterna Sörmland, höll mediaträffar i Eskilstuna och Nyköping idag.

”Länets kommuner och Region Sörmland får stora tillskott i statens budget. Vi vill prioritera välfärden, vi ser stora behov till följd av coronapandemin och för att antalet äldre kommer att öka de kommande åren. Det innebär att behovet av vård och omsorg kommer att bli större framöver och kvaliteten måste stärkas”, säger Fredrik Olovsson.

Totalt får välfärden i länet nära 600 miljoner mer i budgeten för 2021 än vad som tidigare har aviserats från regeringen. Med de 300 miljoner som tidigare meddelats handlar det om ca 900 miljoner kronor mer nästa år.

Det är en satsning från staten utan motstycke /Fredrik Olovsson

”Det är en satsning från staten utan motstycke. Pengarna till kommunerna innehåller både generella tillskott och medel för bättre äldreomsorg. Vi bygger även ut Äldreomsorgslyftet som innebär att kvaliteten i äldreomsorgen stärks genom mer och bättre utbildad personal”, säger Olovsson.

 

 

”Att kommuner och regioner får tillräcklig finansiering i ett historiskt svårt ekonomiskt läge är oerhört viktigt. Både för välfärden och för att sysselsättningen ska hållas uppe”, säger Fredrik Olovsson.

 

 

Region Sörmland får sammanlagt 86 extra miljoner i generella statsbidrag och 115 miljoner för den vård som har fått skjutas fram på grund av pandemin.

”Det är fantastiskt bra att Stefan Löfvens regering lyssnat på våra behov. Pengarna kommer att ha stor betydelse för Region Sörmland, länets kommuner och sörmlänningarna. Det här kan bland annat hjälpa oss att komma till rätta med mycket av den uppskjutna vården”, säger Region Sörmlands ordförande Monica Johansson (S).

Det är fantastiskt bra att Stefan Löfvens regering lyssnat på våra behov /Monica Johansson

Om du vill se pressträffen med statsminister Stefan Löfven och Annie Lööf (C) kan du se den via länken här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/200907-presstraff-med-sm/?id=e047bdbb-00090226-7aeb4ac5&in=0&out=1279&fbclid=IwAR2zFJOxE8GtPxHKHWdcS6BmhTiVUYISlLnvzqk86bTkQu_dp8R-VNnn2jM

 

Fördelning av pengarna i Sörmlands kommuner. Länets kommuner får dela på 385 miljoner, dessutom får Region Sörmland ett tillskott på över 200 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Urban Granström (S), ser det generella statsbidraget till kommunen på 38 miljoner som en möjlighet för kommunen att säkra sina välfärdsåtaganden. Av de 75 miljoner kronor extra Nyköping får nästa år är 37 miljoner ett riktat statsbidrag som ska gå till äldreomsorgen.

”Pengarna kommer att gå till skola, vård och omsorg och gör att vi kan ha en bibehållen nivå på välfärden. Anställda inom äldreomsorgen kan få fler och bättre utbildade kollegor”, säger Granström.

Anställda inom äldreomsorgen kan få fler och bättre utbildade kollegor /Urban Granström

Länets största kommun Eskilstuna kommun får ett tillskott på  cirka 130 miljoner kronor, av dessa är 17 miljoner är öronmärkta för äldreomsorgslyftet. 72 miljoner är generella stadsbidrag och 41 miljoner går specifikt för att stärka äldreomsorgen.

”Det är rejäla pengar som gör att vi kan möta de utmaningar vi står inför”, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S),

 

facebook Twitter Email