Tillträdesförbud införs – för tryggare handel

Det har införts en ny lag som gör det möjligt att porta hotfulla kunder från butiker. Lagen började gälla den 1 mars i år. För att uppmärksamma den nya lagen har riksdagsledamoten Caroline Helmersson Olsson skrivit en insändare tillsammans med Anna Åteg. Anna är Handelsmedlem och ordförande i LO-facken Katrineholm, Flen, Vingåker. Caroline är även facklig ledare för socialdemokraterna Sörmland.

tillträdesförbud för den som stjäl eller trakasserar personalen

Insändare:

Tillträdesförbud införs – för handelns bästa

Handelns anställda och företag ska skyddas från gäng, brott och stök. Nu inför vi tillträdesförbud för den som stjäl eller trakasserar personalen. Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader.

Tillträdesförbudet är ett viktigt verktyg för att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön i handeln. Den nya lagen är en av många åtgärder i vårt arbete för ett tryggare Sverige.
Andra insatser är en historisk satsning på polisen, höjda straff och att myndigheterna får fler verktyg för att komma åt grova kriminella. Målet är att trygghet ska råda i alla Sveriges bostadsområden och på alla Sverige arbetsplatser.

Caroline Helmersson Olsson (S), riksdagsledamot, Facklig ledare socialdemokraterna Sörmland
Anna Åteg (S), ordförande LO Facken KFV, medlem i Handels

Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter eller fängelse i upp till sex månader

Läs mer här, på Handelsanställdas förbunds sida:

https://handels.se/om-handels/aktuellt/lag-som-kan-porta-kunder-infors-1-mars/

Länk till insändaren som publicerades i Katrineholms kuriren den 27 mars:

https://kkuriren.se/asikter/insandare/artikel/tilltradesforbud-infors—for-handelns-basta/jdm9pn8j

 

 

facebook Twitter Email