Topposter i utskotten för sörmlänningar

Idag tisdag fattade riksdagen beslut om presidieplatserna i riksdagsutskotten samt vilka utskott ledamöterna kommer att arbeta i.

Eskilstunabon Hans Ekström, som också är ordförande för socialdemokraterna Sörmland, valdes till ordförande i Konstitutionsutskottet.

”Jag är mycket hedrad över att ha tilldelats det ansvarfulla uppdraget som ordförande i Konstitutionsutskottet. Det är ett uppdrag med Eskilstunatradition, partidistriktets före detta ordförande Olle Svensson hade nämligen det åren 1982-1991 och hanterade bland annat Ebbe Carlsson-affären. Självklart hoppas jag att vi socialdemokrater bildar regering och då blir jag vice ordförande istället,” säger Hans Ekström.

Självklart hoppas jag att vi socialdemokrater bildar regering och då blir jag vice ordförande istället,” säger Hans Ekström

Fredrik Olovsson, Katrineholm, valdes till vice ordförande i Finansutskottet.

”Jag är tacksam över förtroendet att fortsätta leda socialdemokraterna i Finansutskottet i det svåra parlamentariska läget. Samtidigt är vi alla medvetna om att de nu genomförda valen är tillfälliga och kan komma att göras om efter en regeringsbildning,” säger Fredrik Olovsson.

Caroline Helmersson Olsson fick samtidigt fortsatt förtroende som ordinarie ledamot i Utbildningsutskottet. Helmersson Olsson valdes också till ersättare i Kulturutskottet.

”Jag är mycket glad att få fortsätta arbeta med de viktiga skolfrågorna, det är något jag verkligen brinner för,” säger Caroline Helmersson Olsson, Vingåker.

Presidieplatserna i riksdagsutskotten fördelades efter en överenskommelse mellan de båda största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna tilldelades åtta ordförandeposter i utskotten och Moderaterna tilldelades sju ordförandeposter. Socialdemokraterna och Moderaterna fördelade sedan sina respektive poster tillsammans med sina samarbetspartier.

Viceordförandeposterna tillfaller enligt uppgörelsen den part som inte har ordförandeposterna.

Ett antal poster som traditionellt sätt tillfaller regeringssidan respektive oppositionen kommer att omfördelas efter regeringsbildningen. Det gäller Finansutskottet, Konstitutionsutskottet, Utrikesutskottet, Försvarsutskottet och EU-nämnden.

Riksdagen har 15 utskott samt EU-nämnden.

facebook Twitter Email