Tre miljarder till kollektivtrafiken

Regeringen presenterade idag ett tillfälligt riktat bidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet på tre miljarder kronor är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19.

  – ”Vi skjuter till 3 miljarder till kollektivtrafiken med anledning av coronakrisen. Det är viktigt med en fungerande kollektivtrafik så att de som måste åka till jobbet eller har andra nödvändiga resor kan transportera sig. Men när vi nu ska avstå icke nödvändiga resor leder det till stora inkomstbortfall som nu staten hjälper regionerna att kompensera. Fördelning av pengarna kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i respektive region och hanteras av Trafikverket. Min bedömning är att det för Sörmlands del handlar om mellan 20 – 30 miljoner kronor”, säger Fredrik Olovsson (S), ordförande i Riksdagens Finansutskott.

för Sörmlands del handlar om mellan 20 – 30 miljoner kronor

Kollektivtrafiken är ett klimatsmart sätt att resa på och viktigt för de som inte har egen bil.

Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) säger så här om stödet:

– ”Just nu ska vi avstå onödiga resor och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd. Men många behöver ändå resa med kollektivtrafiken, till exempel till och från sina viktiga jobb inom vården och omsorgen. Därför är detta ett bra och viktigt besked från den S- ledda regeringen”.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/regeringen-presenterar-stod-till-kollektivtrafiken/

 

facebook Twitter Email