Utbildningsplatser försvinner med regeringens politik

Nedskärningarna på vuxenutbildning och kunskapslyftet som högerregeringen och SD inlett skapar både mänsklig utslagning och slår hårt mot Sveriges kompetensförsörjning. En konsekvens blir att 30 utbildningsplatser för människor med psykisk ohälsa eller utbrändhet försvinner från Stensunds folkhögskola i Trosa. Det upprör Socialdemokraterna Sörmlands riksdagsledamot, Sofia Amloh, som menar att beslutet är ideologiskt.

Pressmeddelande från Sofia Amloh:

Nedskärningarna på vuxenutbildning och kunskapslyftet som högerregeringen och SD inlett riskerar både att skapa mänsklig utslagning och slå hårt mot Sveriges kompetensförsörjning. Regeringens nedskärningar är både ohållbara och oacceptabla.

– Som en konsekvens av regeringen och SD:s politik kommer Stensunds folkhögskola i Trosa tvingas skära ner på utbildningsplatser. Det slår mot dem som behöver det som mest. 30 utbildningsplatser för människor med psykisk ohälsa eller utbrändhet försvinner. Det gör mig otroligt upprörd, säger Sofia Amloh (S), riksdagsledamot från Nyköping.

Socialdemokraterna satsar i sitt budgetförslag över en miljard mer än regeringen på utbildning och omställning. Det motsvarar omkring 20 000 utbildningsplatser.

– Regeringen sänker skatten för de rikaste med 13 miljarder. Det är fel prioriterat nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur. Istället behöver vi stärka människor. Ge dem kunskap och kompetens för att rusta dem för framtidens jobb, säger Amloh.

Regeringen sänker skatten för de rikaste med 13 miljarder. Det är fel prioriterat nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur

Coronakrisen har gått över i en ekonomisk kris. Rysslands krig mot Ukraina har inneburit skenande inflation, räntehöjningar och dyrare energipriser, vilket slår hårt mot både företag och privatpersoner. Det är oroliga tider. Arbetsförmedlingen varnar för ökad arbetslöshet.

Värst väntas det bli i branscher där många ofta får sitt första jobb. Det ökar risken att många fastnar utanför arbetsmarknaden. Att i det här läget skära ner möjligheten till utbildning och omställning är inte att ta ansvar för Sverige. Resurserna till vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildning minskar med över en miljard i jämförelse med 2022. En rad lärosäten och folkhögskolor runtom i landet drabbas av nedskärningar.

Nedskärningarna är ett hårt slag mot folkbildningen. Det råder inget tvivel om att det är av ideologiska skäl

– Nedskärningarna är ett hårt slag mot folkbildningen. Det råder inget tvivel om att det är av ideologiska skäl SD och regeringen agerar som de gör. Det är ingen hemlighet att Sverigedemokraterna länge lett en hetsjakt mot våra folkhögskolor. Folkhögskolor och studiecirklar var från början arbetarklassens, böndernas och folkrörelsens universitet. Folkbildningen är ett äkta svenskt inslag i den svenska moderna utbildningshistorien. Det gör det särskilt dystert att regeringen låter Sverigedemokraterna använda budgeten för att angripa en grundläggande svensk demokratisk tradition, säger Amloh.

Här är en länk till reportaget i SVT om Stensunds folkhögskola. Inslaget börjar cirka 2.30 minuter in:

https://www.svtplay.se/video/epoGQJa/lokala-nyheter-sormland/igar-19-55

facebook Twitter Email