Uttalande från distriktskongressen

På socialdemokraterna Sörmlands distriktskongress i Eskilstuna beslutade en enig kongress att göra följande uttalande:

Sörmlands socialdemokrater fördömer Rysslands aggression och urskillningslösa anfall mot Ukraina. Invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Det krävs kraftfulla sanktioner mot Ryssland och fortsatt stöd till Ukraina, vars folk vi står i solidaritet med.  

För att skydda Sverige måste landets militära förmåga öka. Vi vill även stärka vår krisberedskap och det civila försvaret i Sörmland. Vi ser behov av fler och modernare skyddsrum i vårt län. Våra sjukhus ska driftsäkras samtidigt som lagerhållningen av förbrukningsmaterial stärks. IT-säkerheten i samhällsviktiga verksamheter ska förbättras och elförsörjningen garanteras.  

Staten bör främja de ideella organisationer som arbetar med utbildning kring säkerhet i händelse av allvarliga kriser. Det behövs också ökade resurser för bättre samverkan mellan myndigheter, regionen, kommuner och ideella organisationer för att öka samhällets robusthet. 

Eskilstuna 220403

facebook Twitter Email