14 miljoner till kvinnovården i Sörmland

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har kommit överens om en satsning på kvinnovården. Syftet är att öka tillgängligheten och jämlikheten i förlossningsvården och förstärka övriga insatser för kvinnors hälsa. För Sörmlands del innebär detta omkring 14 miljoner kronor.

– Föräldrar som väntar barn i Sörmland ska känna sig trygga. Det här är ett välkommet tillskott till förlossningsvården som gör att vi kan erbjuda en säkrare förlossningsvård med fler anställda och ännu färre förlossningsskador, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Statsbidraget fördelas efter befolkningsstorlek och innebär cirka 14 miljoner kronor för Sörmland. De planerade insatserna har i många fall påbörjats tidigare år men fortsatt arbete återstår. Följande områden kommer statsbidraget användas till:

• Förebyggande av komplikationer före, under och efter graviditet

• Jämlik vård och god tillgänglighet

• Minska tobaksanvändandet

• Fokus på kvinnors psykiska ohälsa

• Förbättra omhändertagandet av asylsökande kvinnor

• Ökad kunskap om könsstympning

• Kvinnors hälsa

– Det är viktigt att vi fortsätter arbetet med en jämställd hälsa, för ett jämställt Sörmland där kvinnor har goda förutsättningar till en trygg och god hälsa. Dessa resurser skapar än bättre förutsättningar för det, säger Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Mer information om satsningen hittar du på:  https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/utokadoverenskommelseomforlossningsvarden.12659.html

facebook Twitter Email