Alla elever i årskurs 8 ska utbildas för att motverka psykisk ohälsa och suicid

Psykisk ohälsa är ett dilemma som vi måste ta tag i och vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sörmland. I vårt starka samhälle ska ingen må dåligt en dag för länge utan stöd.

För oss socialdemokrater är trygghet och välmående viktigare är skattesänkningar. Vi ska rusta samhället för att bättre ta hand om sörmlänningar som lider av psykisk ohälsa. Likväl unga som äldre som mår dåligt ska upptäckas tidigare och snabbare få hjälp.

Mot denna bakgrund presenterar vi socialdemokrater i Sörmland en satsning för att motverka psykisk ohälsa genom att bygga ut programmet YAM (Youth aware on mental health). Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder och nu vill vi att alla Sörmlands årskurs 8 elever ska ta del av utbildningen.

Instruktörerna i Sörmland är utbildade av NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet. Sörmland är tryggare och starkare när vi håller ihop. Därför ska vi satsa på investeringar för att motverka psykisk ohälsa – inte på fler skattesänkningar.

facebook Twitter Email