Bra sjukvård grunden i ett starkt samhälle

I Region Sörmland pågår nu vaccinationerna för fullt. Fokus har varit att få de äldsta vaccinerade och nu går vi vidare med övriga seniorer. Vi håller hårt på att prioritera dem som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom. Det är en solidaritet vi måste visa varandra.

Pandemin och vården av sjuka i covid-19 fortgår på våra sjukhus. Samtidigt behöver även annan sjukvård fungera. I Sörmland har vi lyckats bra med detta. Planerade operationer genomförs och annan viktig sjukvård bedrivs av vår fantastiska personal.

Vi rustar också vår sjukvård för framtiden. På våra sjukhus pågår omfattande investeringar i om- och nybyggnationer för att vi ska kunna erbjuda en ännu bättre vård och trygghet i vår region.

Hör regionstyrelsens ordförande Monica Johansson berätta mer om hur vi arbetar för att stärka sjukvården i Sörmland. Klippet är inspelat strax innan påsk:

På sidan Vår politik kan du läsa mer om både sjukvården och om vår övriga politik för ett friskt och hållbart Sörmland.

Här kan du läsa om medlemskap i Socialdemokraterna

facebook Twitter Email