Mälarsjukhuset under utveckling sommaren 2022.

Debatt: Demokratisk kontroll – för jämlik vård efter behov

Sjukvården måste bli bättre. Alltför många väntar idag för länge på sin sjukvård. Många är oroliga över att inte få den vård de behöver, om de skulle bli sjuka eller drabbas av en olycka. Så ska det inte vara. Vi vill se en köfri vård av hög kvalitet som alla får del av när de behöver den. Därför behöver vi säkerställa en demokratisk kontroll över välfärdens viktigaste verksamhet.

Vi har byggt ut, byggt om och utrustat våra sjukhus för att skapa bästa möjliga förutsättningar för bra vårdresultat.

Vi motsätter oss bestämt att de nu ska privatiseras och slås sönder av vårdvalsmodeller och andra marknadsexperiment. Vi vill inte heller se den gigantiska omorganisation av svensk sjukvård som högerpartierna föreslår. Tvärtom vill vi bidra till arbetsro.

Därigenom ökar även möjligheten att prioritera personalens arbetsvillkor. Det är breda personalgrupper, många kompetenser och olika verksamheter som måste samverka för en väl fungerande sjukvård.

Att klara löner, kompetensförsörjning, vidareutbildning, arbetsmiljö, goda ledare och tillräckligt många medarbetare i sjukvården är centralt. Det löser sig inte självt och inte utan pengar. När sjukvårdens medarbetare prioriteras, då sätts även patienterna i fokus.

Socialdemokraterna i Sörmland går till val på flera konkreta förslag för förbättrad vård. För att beta av coronaköer till operationer och behandlingar ska vi anställa mer personal och sätta samman fler operationslag. Barnsjukvården byggs ut, förlossningsverksamheten stärks och psykiatrin förbättras med vår politik. Hemsjukvården utvecklas – de som kan hantera sin egen behandling får möjligheter att göra det hemma – med stöd från läkare och sjuksköterskor.

Utveckling i riktning mot en mer nära vård behöver göras av regioner och kommuner tillsammans, inte var för sig. Det är nödvändigt för att varje sörmlänning ska få en mer jämlik, tillgänglig och samordnad vård.

Regionen ska tillsammans med kommunerna förstärka sjukvården för äldre både i hemmet och i särskilda boenden. Ambulanssjukvården byggs ut för ökad trygghet. 1177 ska drivas i offentlig regi så att man kan lita på att råd inte ges med kommersiella förtecken. Vi vill öka kunskapen om cancer på våra vårdcentraler. De har en viktig roll i cancerrehabilitering och tidig upptäckt av cancer.

Valet i höst kommer att vara avgörande för vilken inriktning sjukvården tar. Marknadsexperiment, privatiseringar och en gigantisk omorganisation? Eller demokratisk kontroll som används för att garantera en sjukvård av hög kvalitet som man får efter behov och goda arbetsvillkor.

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

Fredrik Olovsson (S)
Ordförande Socialdemokraterna Sörmland

 

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 14 juni 2022

facebook Twitter Email