DEBATT: Ebba Busch fast i logisk kullerbytta om sjukvården

Ebba Busch och hennes parti Kristdemokraterna fortsätter driva idén om att staten bör ta över ansvaret för sjukvården i Sverige. Men precis som tidigare saknas alla svar på vad som egentligen blir bättre om staten tar över ansvaret från regionerna.

”Systemet är ruttet” menade Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson nyligen och hänvisade till en ”stor nationell vårdkris” (Aftonbladet 6 mars). Alltihop är i grunden regeringen Löfvens fel. Vad är då duons lösning? Lämna över ansvaret till staten. Logiken i KD:s resonemang brister minst sagt.

Kristdemokraterna menar att de alltid sätter vården främst. Om det då är KD och staten som tillsammans är lösningen på problemen inom vården måste det betyda att partiet redan vet att de kommer att sitta i regering inom kort. Alternativt att hela partistaben strax ska byta jobb och börja på Socialstyrelsen. Det är nämligen därifrån de anser att vården ska styras.

Fast, tänker kanske många med oss, KD är ju själva med och styr i regioner där problemen är som störst. Så vi undrar: Varför lyckas de inte bättre med vården där de själva är med och styr när deras, citat; ”trovärdighet i vårdfrågan är så enkel att förklara”?

Ebba och KD menar att det är staten som ska bestämma vilka nya sjukhus som byggs. Sammantaget är det faktiskt ett smått fascinerande ställningstagande mot lokalt och regionalt förankrade demokratiska processer. Är det Ebbas dröm att hennes stat i framtiden ska avgöra hur många dialysplatser vi ska ha i Katrineholm? Vilka operationssalar som är värda att bygga i Eskilstuna? Huruvida det ska investeras i en rehabiliteringsbassäng i Sala?

I Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019: Öppna jämförelser kan den som vill stå verklighetsförankrad i hur den svenska hälso- och sjukvården mår läsa sig till; ”Sammantaget finns mycket att vara stolt över i den svenska vården. De medicinska resultaten visar på tydliga förbättringar av vården av de sjuka för flera av våra stora folksjukdomar som cancer, hjärtsjukvård och stroke. Samtidigt finns det också utmaningar med till exempel något minskat förtroende och bristande tillgänglighet.”

Precis så ser det ut, och vi förminskar absolut inte problemen som finns. Men skillnaderna är stora i de olika regionerna. Istället för att ägna sig åt logiska kullerbyttor med sparkarna riktade mot Stefan Löfven bör Kristdemokraterna lägga sin energi på att lösa de vårdproblem de faktiskt råder över och ansvarar för, nära befolkningen i landets regioner.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland
Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland

 

Publicerad i Södermanlands Nyheter, Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren 2020-03-26

facebook Twitter Email