DEBATT: M, KD & L väljer att äventyra sjukhusvården i Sörmland

Nu gör vi en historisk satsning på sjukvården i Sörmland genom att modernisera våra tre sjukhus. Då väljer den politiska oppositionen bestående av M, KD och L att riskera både förseningar och en fördyring av de viktiga byggprojekten.

Helt utan konkreta synpunkter eller konstruktiva förslag yrkade M, KD och L vid årets sista regionstyrelsesammanträde återremiss på våra förslag om de nya huskropparna vid Nyköpings Lasarett och Mälarsjukhuset, samt den strategiska fastighetsplanen. I ett ansträngt läge när vi står med mycket gamla och slitna sjukhuslokaler – där arbetet och vården pågår dygnet runt årets alla dagar – är detta inget annat än djupt oansvarigt.

Ewa Callhammar (L) säger till SN (18/12) att vi ”måste skära i kostnaderna. Det kan handla om att minska lokalytorna, men också om att låta bli att bygga den helikopterplatta som planeras på Mälarsjukhusets tak.” Det här är en märklig inställning från en opposition som är väl insatta i det aktuella verksamhetsperspektivet: Både arbetsmiljön för våra medarbetare, hygienkrav, myndighetskrav, funktionssamband och nya arbetssätt kräver de nya lokaler som nu planeras. Helikopterplattan i sin tur, är fullständigt avgörande för den framtida patientsäkerheten. Inte minst då vi inte längre får landa i närheten av sjukhuset. Att nyttja Eskilstuna flygplats – som är alternativet – innebär både långa transporter och stora risker vid omlastning, av exempelvis för tidigt födda barn.

Från och med den 1 januari 2020 har vi i Sörmland landets lägsta landstingsskatt. Ändå är det under vårt styre möjligt att genomföra denna för regionen livsviktiga upprustning inom ramen för budget. Jämförelsen som Ewa Callhammar (L) gör med Nya Karolinska i Stockholm (där hennes eget parti f.ö. är en del av styret) är därför rent av löjeväckande. NKS är ett bygge som kantats av en katastrofalt skött upphandling, höga konsultkostnader, jäv och stora tekniska problem med direkta konsekvenser för patienterna som följd. Det är svårt att se jämförelsen med Sörmland annat än som skrämseltaktik gentemot våra medborgare. Det är verkligen tråkigt att oppositionen inte har mer konstruktiva budskap och tillvägagångssätt för att nå ut till allmänheten.

Nu kan vi bara hoppas att en tillräckligt stor del av regionfullmäktiges ledamöter i februari står bakom de viktiga investeringar som måste göras för att säkra både sörmlänningarnas framtida sjukhusvård och våra medarbetares arbetsmiljö.

Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande
Jonas Lindeberg (VfP), Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård
Mattias Claesson (C), Regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik

 

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren 19-12-27

facebook Twitter Email