Socialdemokraterna Sörmland Nyköping kollektivtrafik

DEBATT: Otrygghet i kollektivtrafiken är otrygghet för alla

Bråk, skadegörelse och en allmänt otrygg miljö har lett till att vänthallen vid Nyköpings busstation inom kort riskerar att stängas. Det här är som vi ser det en ytterst allvarlig konsekvens - av problem som vi från samhällets sida måste bli bättre på att förebygga tillsammans.

Att vår offentliga miljö blir osäker och otrygg för våra medborgare är för oss fullständigt oacceptabelt. Ingen Nyköpingsbo eller sörmlänning ska behöva vara rädd för att röra sig fritt i samhället. Ingen invånare eller besökare i vårt län ska i väntan på bussen eller tåget tvingas frysa utomhus strax intill våra resecentrum. Vi ska heller inte behöva vara oroliga för stökigheter och bråk, vare sig i väntrum eller under resan på bussar och tåg.

För oss socialdemokrater är trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle, och vice versa. Den kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen – i vår kommun, i vår region och i hela landet.

Som representanter för Nyköpings kommun och Region Sörmland tänker vi göra vad vi kan för att vår kollektivtrafik med tillhörande miljöer ska vara trygg och säker för alla. Redan idag sker samverkan mellan många aktörer. Den nära samverkan som finns med polisen är inte minst viktig.

Lika viktigt i sammanhanget är det övergripande och mer långsiktiga arbetet för ett tryggare Sörmland. Där har vår länsgemensamma nämnd som heter Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård en viktig funktion att fylla. Nämnden har bland annat ansvar för att samverkan mellan Region Sörmland och länets kommuner utvecklas när det gäller:

  • Barn och unga som behöver särskilt stöd
  • Riskbruk, missbruk och beroendevård
  • Personer med psykisk ohälsa och sjukdom

En trygg och hållbar utveckling för hela Sörmland innebär också att vi måste samarbeta kring jobben. Både för att bibehålla och skapa nya arbetstillfällen. Därför är det frågor som vi prioriterar i den Regionala utvecklingsnämnd som våra kommuner och regionen också har gemensamt.

Vi är övertygade om att vi genom fortsatt utvecklade samarbetsformer och en ännu närmare samverkan kan hitta lösningar som bidrar till en ökad och långsiktig trygghet för oss alla.

 

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland

Publicerad i SN 2020-12-08

facebook Twitter Email