Debatt: Rätt utbildning för dig – rätt för hela Sörmland

Vi står inför stora utmaningar i Sörmland med en arbetslöshet som stiger och en allmän utbildningsnivå som behöver höjas. Vi har också arbetsgivare inom vissa branscher som saknar arbetskraft med rätt kompetens. För oss som politiker är vårt uppdrag solklart: Vi måste vända utmaningarna till utveckling, tillsammans med våra sörmländska företagare.

I Region Sörmland och i våra nio kommuner arbetar vi nu gemensamt mot fem mål inom området utbildning och fortbildning:

*Likvärdiga utbildningsmöjligheter

*Ett utbildningsutbud som speglar efterfrågan

*Fler med avslutad utbildning (gymnasie- till högskolenivå)

*Fler med rätt förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen

*Livslångt och flexibelt lärande

Rätt utbildning på som lägst gymnasienivå är avgörande för den som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Vi samverkar därför kring yrkesutbildningar för vuxna på gymnasial nivå. Våra kommuner kan idag tillsammans erbjuda ett brett utbud av utbildningsinriktningar som tagits fram i samarbete med arbetsförmedlingen och i dialog med näringslivet för att motsvara de kompetenser som efterfrågas på vår sörmländska arbetsmarknad.

Nu har vi också samlat Sörmlands hela utbud av yrkesutbildningar och andra utbildningsmöjligheter för vuxna på en helt ny webbplats; redoforjobb.se. Webbplatsen Redo för jobb är till för dig som vill ta steget in på arbetsmarknaden, alternativt redan jobbar och vill ta steget vidare.

Folkhögskola, arbetsmarknadsutbildning och Komvux passar dig som inte läst klart gymnasiet eller exempelvis är nyanländ och inte har gått svenskt gymnasium. Du kan läsa de kurser du behöver för att exempelvis bli behörig att läsa på högskola, eller läsa en yrkesutbildning på gymnasienivå och komma direkt ut i jobb.

På nationell nivå satsas det under 2021 på 50 000 fler utbildningsplatser inom yrkeshögskola och 19 000 utbildningsplatser på högskola/universitet. samt 125 miljoner kronor 2021-2023 på att göra högre utbildning tillgängligt via lärcentrum. Det är viktiga satsningar som skapar stora möjligheter för många. Att Mälardalens Högskola nu också blir universitet är också glädjande och stärker Sörmland ytterligare.

När vi människor får nya kunskaper skapas nya möjligheter, inte minst för oss själva förstås. Men det är också avgörande för vårt Sörmländska näringsliv, och vårt samhälle i stort.

För oss råder ingen tvekan: Fler i utbildning och fler i arbete är helt avgörande för en hållbar regional utveckling i Sörmland.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande Katrineholm
Ann-Charlotte Munter (S), kommunstyrelsens ordförande Flen
Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande Vingåker
Catharina Fredriksson (S), kommunstyrelsens ordförande Oxelösund
Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande Nyköping
Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande Trosa
Johan Rocklind (S), kommunstyrelsens ordförande Gnesta
Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande Strängnäs
Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna

facebook Twitter Email