DEBATT: Regionen har visat på förmågan att hantera en kris

Det är inte lätt att läsa ut vad representanterna för M, KD och L egentligen är ute efter, vare sig i debattartiklar eller i våra fullmäktigedebatter. Deras logik är följande: Å ena sidan har den nästan ofattbart hårt drabbade hälso- och sjukvården i Sörmland gjort ett helt fantastiskt jobb med pandemin. Å andra sidan är det ett mycket svagt politiskt styre som ligger bakom samt att det är högst tveksamt om någonting egentligen har gjorts rätt. 
Vi måste erkänna att vi funderat på om ett stänk av avundsjuka kanske färgar de tre partiernas utspel. Region Sörmland har ju klarat av både en svår pandemi och samtidigt genomfört stora delar av den framflyttade vården. Det stora arbetet med våra sjukhusbyggnationer har fortgått samtidigt som vaccineringsarbetet genomförs på ett faktiskt ganska makalöst sätt.

Det är som att M, KD och L hela tiden glömmer bort att vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Viktigast för dem är att klanka ned på både politik och verksamheter. Vi i den styrande majoriteten inte bara hyllar våra fenomenala medarbetare – vi litar på dem också. Vi fattar de politiska beslut som behöver fattas, och vi har tillit till att våra medarbetare arbetar utifrån dem.

Vi är trötta på att Magnus Leivik (M) med flera ständigt klankar ned på Region Sörmland. Pandemin har visat att regionen inte bara klarar av att hantera en kris utan att regionen också gör det bra. Återigen, vi är en av de hårdast drabbade regionerna i Sverige. Trots detta är vi en av de regioner som lyckats upprätthålla operationerna och faktiskt minskat väntetiderna till dessa. Vi är dessutom den region som klarat av vaccineringen allra bäst.

Monica Johansson (S)
Jacob Sandgren (S)
Jonas Lindeberg (VfP)
Louise Wiklund (VfP)
Mattias Claesson (C)
Publicerad i SN 28/6 2021.
facebook Twitter Email