DEBATT: Tillsammans kan vi bekämpa hedersförtrycket

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett mycket allvarligt samhällsproblem och den S-ledda regeringen fortsätter göra stora satsningar för att komma tillrätta med detta. Samhällets metoder för att möta problematiken utvecklas också i vår region och i våra sörmländska kommuner.

Samtidigt är det tydligt att vi behöver göra mer. Bland annat behöver vi bli ännu bättre på att förebygga och upptäcka våldet, och fler brott måste utredas och fler lagföras för de brott som begås. Ytterst måste de hedersnormer som rättfärdigar och motiverar brott mot kvinnor, barn och unga upphöra.

Den 1 juli 2020 trädde en skärpt lagstiftning i kraft i form av barnäktenskapsbrott, utreseförbud och straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Nu är det viktigt att innebörden av den nya lagstiftningen kommuniceras på ett lättfattligt sätt, både till barn och unga som riskerar att utsättas för hedersbrott och deras anhöriga. Yrkesverksamma som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck behöver också utbildning, och goda förutsättningar att implementera kunskaperna.

Sedan flera år tillbaka pågår ett förebyggande arbete i Sörmland, exempelvis via familjecentralerna som erbjuder olika former av föräldrastöd och har en extra inriktning för de som flyttat till Sverige. Personalen inom socialtjänsten utbildas också för att möta berörd målgrupp på ett korrekt sätt.

Den S-ledda regeringen vill stärka arbetet mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och fördelar genom Socialstyrelsen 105 miljoner kronor under 2021 till kommuner, regioner, ideella föreningar och stiftelser. 70 miljoner kronor gå till kommuner, 25 till regioner och fyra till ideella föreningar och stiftelser. Verksamheten vid det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland ska utvecklas och bli ett nationellt kompetenscentrum.

Den 7 maj arrangerar Region Sörmland och Länsstyrelsen konferensen ”Hur ska vi förhindra hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland?”. Utifrån en sörmländsk nulägesbeskrivning ska vårt gemensamma arbete med att synliggöra och stoppa hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras.

Nu hoppas vi på en välbesökt konferens och stort engagemang från deltagarna. Tillsammans ska vi stärka arbetet mot våld i nära relationer och vidta fler konkreta åtgärder mot den specifika problematik som hedersrelaterat våld och förtryck utgör.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
Region Sörmland

Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande
Nyköpings kommun

 

Publicerad i SN 7/5 2021.

facebook Twitter Email