DEBATT: Var står SD Sörmland i klimatfrågan?

Nyligen publicerades en artikel i den ansedda tidskriften Science, signerad av fler än 3 000 forskare, och rubriken lyder: Concerns of young protesters are justified. Vi Socialdemokrater står bakom detta fullt ut. Nu behöver också Sverigedemokraterna i Sörmland bekänna färg i vår tids ödesfråga.

Artikeln i Science handlar naturligtvis om våra klimatstrejkande ungdomar – och den avslutas med följande: Endast om mänskligheten agerar snabbt och resolut kan vi begränsa den globala uppvärmningen, stoppa den pågående massutrotningen av djur- och växtarter och bevara den naturliga grunden för livsmedelsförsörjning och välbefinnande hos nuvarande och kommande generationer. Detta är vad de unga vill uppnå. De förtjänar vår respekt och fullt stöd.

Inför EU-valet den 26 maj är klimatet en av Socialdemokraternas tre viktigaste frågor. I regeringens vårändringsbudget tillför vi två miljarder till klimat- och miljöarbetet. I Sörmland jobbar vi för minskade klimatutsläpp, både lokalt och regionalt. Här är vi sedan tidigare vana vid en politisk enighet om att miljö- och klimatfrågorna är relevanta, och ska arbetas med.

Men nu är situationen en annan. I Sörmlands regionfullmäktige driver Sverigedemokraternas Bertil Malmberg en linje som ifrågasätter både vetenskapen som varnar för klimatförändringarna och regionens ambitiösa hållbarhetsprogram för 2019-2023, där klimatfrågan ingår. På regionfullmäktige fick han också medhåll från partivännen Thom Zetterström, som bekräftade att partiet står bakom förnekelsen av en växthuseffekt orsakad av mänskliga aktiviteter.

Tittar vi på SD nationellt och i EU så bromsar de utvecklingen. I den M-/KD-budget som stöds av SD skars resurserna till miljö- och klimatarbetet ner brutalt. I Naturskyddsföreningens kartläggning av partiernas miljöarbete i EU får de bottenbetyg. Men det öppna förnekandet av mänsklig klimatpåverkan som vi nu ser hos SD:s företrädare i Sörmland är något nytt.

Läget för vår gemensamma planet är akut och vi har inte tid med långa pseudodebatter som den på regionfullmäktige. Frågan är hur många väljare som tycker att det är rimligt att vi ägnar tid åt argumentation baserad på interpellationer som helt saknar källor, eller hänvisar till grafer hämtade från den amerikanska och klimatförnekande tankesmedjan Heartland.org (se Wikipedia).

Nu undrar vi: Vad vill egentligen Sverigedemokraterna i Sörmland i klimatfrågan? Både vi politiker och medborgarna måste få veta.

 

Monica Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande

Jacob Sandgren (S) Regionråd

Åsa Kratz (S) Ledamot i regionfullmäktige

Camilla Holmgren (S) Ledamot i regionfullmäktige

 

Publicerad bl.a. i Katrineholms-Kuriren 2019-04-26

facebook Twitter Email