Fria bussresor för alla sörmländska skolungdomar under sommaren

Vi vet att fler åker buss i Sörmland. Mellan 2015 och 2017 så ökade de totala bussresandet i Sörmland med 13 procent. Från 10,2 till 11,6 miljoner resenärer, varav 4,5 miljoner skolelever.  Vi kan nu presentera en till positiv nyhet kopplad till kollektivtrafiken. Vi ser till att resorna blir avgiftsfria för skolungdomar under sommaren. Något som bidrar till att fler skolungdomar kan åka buss oavsett sin ekonomiska situation. Satsningen möjliggörs av den socialdemokratiskt ledda regeringen som finansierar avgiftsfria resor för skolungdomarna även på sommaren. Med skolungdomar menas de som under denna vårtermin lämnar någon av årskurserna 6 till 9 i grundskolan eller de som avslutar första eller andra året på gymnasiet.

 

— En möjlighet som vi är väldigt stolta över eftersom det är viktigt att ungdomar i så stor utsträckning som möjligt kan ta del av kollektivtrafiken, oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar, säger Monica Johansson (S) Kollektivtrafikmyndighetens ordförande.

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har ansökt om att ta del av bidraget och kommer därför att tillsammans med länets kommuner kunna erbjuda avgiftsfria resor även under sommaren 2018 för ungdomar. Beskedet om det blir pengar eller inte väntas senast under april.

— Får vi inte full kostnadstäckning i bidraget så får vi själva gå in med det som fattas, säger Monica Johansson (S) Kollektivtrafikmyndighetens ordförande.

Tillsammans arbetar vi för ett jämlikare och tryggare Sörmland där fler skolungdomar kan åka kollektivt. Vi ska framåt tillsammans.

Den svenska modellen ska utvecklas- inte avvecklas.

facebook Twitter Email