Gratis bussresor för alla sörmländska skolungdomar under sommaren

Vi vet att fler åker buss i Sörmland. Mellan 2015 och 2017 så ökade de totala bussresandet i Sörmland med 13 procent. Från 10,2 till 11,6 miljoner resenärer, varav 4,5 miljoner skolelever. Nu kan vi presentera ännu en god nyhet gällande kollektivtrafiken. Vi socialdemokrater ser till att resorna blir avgiftsfria för skolungdomar under sommaren.

Det bidrar till att fler skolungdomar kan åka buss oavsett storleken på plånboken. Satsningen möjliggörs av den socialdemokratiskt ledda regeringen som finansierar avgiftsfria resor för skolungdomar på sommaren. Med skolungdomar menas de som under denna vårtermin lämnar någon av årskurserna 6 till 9 i grundskolan eller de som avslutar första eller andra året på gymnasiet. Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda denna möjlighet eftersom det är viktigt att ungdomar i så stor utsträckning som möjligt kan ta del av kollektivtrafiken, oavsett ekonomiska eller andra förutsättningar.

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har ansökt om att ta del av bidraget och kommer därför att tillsammans med länets kommuner kunna erbjuda avgiftsfria resor under sommaren 2018 för skolungdomar. Tillsammans arbetar vi för ett jämlikare och tryggare Sörmland där fler skolungdomar kan åka kollektivt. Tillsammans ska vi framåt, både bildligt och bokstavligt talat.

facebook Twitter Email