DEBATT: Jobb, välfärd och klimat – vår politik för Sörmland

Jobben är grunden i all politik vi socialdemokrater vill bedriva, vare sig det handlar om bättre sjukvård och äldreomsorg, fler poliser eller snabbare klimatomställning. Nu ska vi genomföra en kraftfull grön återstart av svensk ekonomi för att jobba Sverige ur krisen.

Hela samhället har kraftsamlat för att begränsa coronavirusets spridning. Trots detta har pandemin drabbat oss hårt, och arbetslösheten stiger. Det är ett samhällsproblem som angår alla. Tillåter vi arbetslösheten att bita sig fast riskerar vi vår gemensamma välfärd. Nu följer regeringen upp vårens historiska krispaket med en kraftfull budget för att jobba Sverige ur krisen. Vi ska inte tillbaka till Sverige innan krisen – vi ska bygga något ännu bättre.

Trots historiska krisåtgärder under pandemin har många förlorat jobbet. Nu förlänger den S-ledda regeringen förbättringen av a-kassan och skapar nya möjligheter att ställa om till nästa jobb. Samtidigt genomförs stora investeringar för att de nya jobben ska växa fram. Nästa år bidrar regeringens politik till 75 000 nya jobb i Sverige.

Industrins omställning snabbas på och klimatklivet förstärks och förlängs. Investeringsstödet för energieffektiva hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror utökas, samtidigt som medel skjuts till för att energieffektivisera och rusta upp flerbostadshus

Investeringar i välfärden gör Sverige tryggare och skapar jobb. För Sörmlands del innebär regeringens tillskott 690 miljoner till kommunerna och 310 miljoner kronor till Region Sörmland. 115 miljoner av dessa tillförs regionen för att beta av den vård som skjutits upp på grund av pandemin.

Alla ska kunna se fram emot en trygg ålderdom. 131 miljoner av tillskottet till Sörmlands kommuner ska gå till fler kunniga medarbetare och bättre arbetsmiljö i äldreomsorgen. För att fler ska utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde är dessutom 53 miljoner öronmärkta för äldreomsorgslyftet. I Sörmland får fler än 64 000 pensionärer höjda pensioner och sänkt skatt.

Polismyndighetens anslag ökar nästa år med 2 miljarder kronor, och det förebyggande arbetet förstärks för att stoppa rekryteringen av unga till gäng.

Under de goda åren har vår S-ledda regering sparat i ladorna och rustat Sverige. Nu ska styrkan i svensk ekonomi komma hela Sverige till del med investeringar i framtidens jobb och ett starkare samhälle för alla.

 

Magdalena Andersson (S), Finansminister

Fredrik Olovsson (S), Ordförande Finansutskottet och Socialdemokraterna Sörmland

Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

 

Publicerad i Katrineholms-Kuriren 2020-09-24

facebook Twitter Email