Kostnaderna för inhyrd personal minskar

Under fredagen släppte SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) nyheten om att hälften av landets landsting och regioner har minskat kostnaderna för inhyrd personal i hälso- och sjukvården. Landstinget Sörmland är ett av dem landsting där kostnaderna sjunkit.

Siffrorna för det tredje kvartalet 2018 visar att flera landsting och regioner minskar kostnaderna för inhyrd personal jämfört med samma period 2017, inte minst i primärvården.

– Den här frågan har varit uppe på tapeten under en längre period, både på nationell nivå och här i Sörmland. Det är en fråga vi prioriterat, både utifrån kostnaderna som det medför men också utifrån att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Den positiva trenden är glädjande men vi behöver göra ännu mer för att nå målet om att bli helt oberoende av inhyrd personal, säger Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Utvecklingen ser olika ut i regionerna och landstingen och det skiljer sig även mellan olika vårdformer. För Sörmlands del så har den allra största förbättringen skett inom primärvården. Men kostnaderna för inhyrd personal har även minskat inom psykiatrin och den somatiska vården.

För lite drygt två år sedan kom alla landsting och regioner fram till en gemensam målsättning som gick ut på att man skulle bli oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019. Bakgrunden till det är att vården ska vara kontinuerlig, säker, trygg och kostnadseffektiv.

Läs mer om nyheten från Sveriges Kommuner och Landsting här: https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/minskadehyrpersonalkostnaderformangalandsting.25478.html

facebook Twitter Email