Läs vårt valprogram för Region Sörmland 2023-2026

Ta reda på hur vi socialdemokrater vill ta oss an utmaningarna och fortsätta utveckla vårt fantastiska Sörmland.

Nu finns hela vårt handlingsprogram för Region Sörmland 2023-2026 att läsa här på hemsidan.

På bilden: Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson och regionråd Jacob Sandgren, nr 1 och 2 på vår lista till regionfullmäktige i valet 2022.

facebook Twitter Email