Mer pengar till vården i regeringens vårändringsbudget

Det är regionen som är ansvarig för hälso- och sjukvården, men tack vare de tillskott som den socialdemokratiska regeringen med statsminister Magdalena Andersson i spetsen har givit under de senaste åren har Region Sörmland både klarat av coronapandemin och kunnat börja beta av våra coronaköer. Nu föreslår regeringen i sin vårändringsbudget att Region Sörmland ska få ytterligare resurstillskott för att bland annat kunna öppna fler vårdplatser.

– Det är bra att vår regering ser de behov som finns ute i regionerna och nu är det upp till oss som är ansvariga för hälso- och sjukvården att göra rätt prioriteringar med dessa extrapengar, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Totalt föreslås att en halv miljard extra ska fördelas till regionerna varav Region Sörmland får 14,5 miljoner kr.

– Vi kommer att använda de extra resurserna till att anställa fler sjuksköterskor och att genomföra insatser för att förbättra arbetsmiljön, säger Monica Johansson.

Läs mer på Regeringen.se

facebook Twitter Email