Mer personal i vården går före skattesänkningar

Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får en bra vård när du behöver den. Ingen ska behöva vänta en dag för länge. Så är det inte idag. För att kapa väntetiderna måste vi angripa de riktiga problemen.

Med mer personal i hälso- och sjukvården kan vi hålla vårdplatser öppna och utföra de operationer som är nödvändiga. Så minskar vi väntetiderna. Därför har vi satsat på fler specialistsjuksköterskor och möjliggjort för fler sjuksköterskor att utbilda sig på betald arbetstid samt tillsatt utbildningsplatser med studielön. Vi har även infört möjligheten att läsa till sjuksköterska med studielön om du är undersköterska.

Vi vill utöka den betalda specialistutbildningen för sjuksköterskor och stärka kompetenskraven inom vård och omsorgsutbildningen. Vi vill också införa ett arbetsmiljölöfte för hälsosammare arbetstider, höja friskvårdsbidraget och införa en kompetensplan för varje vårdanställd i Landstinget Sörmland. Vi ser att våra satsningar vi gjort burit frukt då 89 procent av medarbetarna i Landstinget Sörmland rekommenderar sin arbetsplats för andra. Men vi är inte nöjda och mer behöver göras.

Vi har sett ökningen av väntetiderna och kan aldrig acceptera en sådan utveckling. Det är därför vi genomför stora satsningar för att du ska få rätt vård i rätt tid. För oss går mer personal i vården före skattesänkningar för de allra rikaste.

facebook Twitter Email