Monica Johansson (S) Region Sörmland

Monica Johansson: Oberoende utvärdering av vården under corona

Svar på insändare signerad ”80-åring” i Eskilstuna-Kuriren 20-11-13: Med tanke på de spretiga uppgifter som spridits i media den senaste tiden förstår jag att man blir förvirrad kring Covid-19-vården av våra äldre. Felaktiga påståenden och stora ord om behov av kommissioner florerar. Jag vill därför lyfta fram vilka insatser som har gjorts och som görs löpande i Region Sörmland.

I augusti tillsatte regionstyrelsen en oberoende utvärdering av Region Sörmlands agerande under Covid-19 pandemin. Utvärderingen genomförs av en oberoende part och ska slutrapporteras i mars 2021. I september initierade vi en journalgranskning som visar viken roll Covid-19 spelat för dödligheten på länets äldreboenden.

Jag vill än en gång klargöra att det inte har gått ut några direktiv om att äldre med symptom inte fick skickas till sjukhus. Vi är öppna med de rutiner och riktlinjer som finns och allt finns offentligt på regionens hemsida. Exempelvis: ”Behandlingsförslag palliativ vård i livets slutskede vid Covid-19: Palliativ vård i livets slutskede förutsätter att alla kurativt syftande åtgärder har prövats eller övervägts och att vårdinriktningen har dokumenterats.”

Vården av våra sjuka är fantastisk men det är tydligt att fel också har begåtts. Vi lär oss hela tiden saker om denna pågående pandemi som var helt okänd för mindre än ett år sen. Det är också därför vi givit uppdrag om de utvärderingar jag skriver om ovan.

Nu har vi i den styrande majoriteten tagit initiativ till att fler läkare ska bemanna samtliga särskilda boenden i regionen och vi har avsatt 3 miljoner kronor för detta. Det blir ett viktigt stöd i det pågående arbetet.

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland

 

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 20-11-19

facebook Twitter Email