Monica Johansson: Region Sörmland 2021 i backspegeln

"Under 2021 har hela regionens fokus varit på just covid-19 och dess konsekvenser. Det har handlat om provtagning, sjukvård och vaccinering, men även insatser för att upprätthålla samhällsfunktioner som kollektivtrafik och att stötta företag och civilsamhällets många aktörer. I alla delar har regionen och våra medarbetare utmärkt sig på ett mycket positivt sätt. Vi har legat i framkant när det gäller provtagning, vi har legat i framkant när det gäller vaccinering och våra medarbetare har gjort sitt yttersta för att vårda de som varit i behov av det. Till detta ska läggas att vi varit i framkant med att komma igång med operationer för att minska de väntetider som uppstått."

Den här texten inleder Region Sörmlands bokslut för 2021, trots detta kan jag inte låta bli att skriva om det mörka kapitel som inletts i Europas historia i år, 2022. Rysslands invasion av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Den är ett hot mot internationell fred och säkerhet och ett brott mot internationell rätt. Ryssland hotar hela den europeiska säkerhetsordningen, som alla Europas länder bygger sin säkerhet på, inklusive Sverige. Sverige och Sörmland står sida vid sida i solidaritet med Ukrainas folk.

Vi i Region Sörmland stöttar Ukraina i både ord och handling. Genom Socialstyrelsen skickar vi sjukvårdsmaterial, medicinteknisk utrustning och läkemedel. Vi har beredskap att hjälpa de som flyr kriget till Sörmland med hälso- och sjukvård. I Region Sörmland har vi de senaste åren byggt upp vår förmåga att klara av stora påfrestningar, vår robusthet. Från 2021 har vi investeringar i robusthet i en separat budget. Här ingår satsningar på reservkraft i syfte att kunna hålla i gång verksamheten i händelse av kris och katastrof.

Vi har till exempel beslutat om nya sprinklertankar vid Kullbergska sjukhuset och Mälarsjukhuset samt förstärkt våra wifi-nät. I januari 2021 fattade regionstyrelsen beslut om inriktning för framtidens beredskapslager i Region Sörmland som bygger på principen om omsättningslager. Att vi redan tidigare arbetade med just omsättningslager har inneburit att vi, på ett fullgott sätt, klarat av att se till så våra medarbetare haft tillgång till det skyddsmaterial de behöver när de hanterat patienter med covid-19.

Under 2021 har hela regionens fokus varit på just covid-19 och dess konsekvenser. Det har handlat om provtagning, sjukvård och vaccinering, men även insatser för att upprätthålla samhällsfunktioner som kollektivtrafik och att stötta företag och civilsamhällets många aktörer. I alla delar har regionen och våra medarbetare utmärkt sig på ett mycket positivt sätt. Vi har legat i framkant när det gäller provtagning, vi har legat i framkant när det gäller vaccinering och våra medarbetare har gjort sitt yttersta för att vårda de som varit i behov av det. Till detta ska läggas att vi varit i framkant med att komma igång med operationer för att minska de väntetider som uppstått.

För att stötta medarbetarna har vi haft ett fortsatt förstärkt friskvårdsavdrag samt fattat beslut om olika åtgärder för att ge
medarbetare återhämtning efter pandemin både på individ- och gruppnivå. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla regionens medarbetare. Utan er skulle regionen inte klarat av att möta de enorma utmaningar vi haft.

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

 

Här kan du läsa hela årsredovisningen på Region Sörmlands hemsida

facebook Twitter Email