Mälartinget Socialdemokraterna

Monica Johansson vald till vice ordförande i Mälardalsrådet

Socialdemokraten Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland, valdes till vice ordförande i Mälardalsrådet på dagens rådsmöte i Örebro.

– Det är väldigt viktiga frågor som Mälardalsrådet arbetar med och jag är glad och tacksam över det uppdrag jag fått. Regional utveckling måste ske över länsgränserna och Mälardalsrådet bidrar till en mer sammanhållen och mycket effektivare utveckling. Pendling, arbetsmarknad, utbildning, bostäder och innovation är viktiga komponenter för ett fungerande samhällsbygge, säger Monica Johansson (t.h. i bild).

Mandatperioden för styrelsen är fyra år och medlemmar i rådet är kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Syftet och rollen är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling, samt att vara mötesplatsen för politik, näringsliv och akademi. Mälardalsrådets fokusområden är infrastruktur, transporter, kompetens, innovation, maritim verksamhet samt internationell konkurrenskraft.

Verksamheten 2019 utgår från två inriktningsmål; ”En sammanhållen region” och ”En stark kunskapsregion”. Dessa har fastställts av rådsmötet 2018 och ligger till grund för mer konkreta mål och aktiviteter.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. I regionen bor över fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Varje dag går över två miljoner människor till jobbet. Befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050.

Till ordförande perioden 2019-2021 valdes Kristoffer Tamsons (M), från Region Stockholm (t.v. i bild). Emilia Bjuggren (S), Stockholms Stad efterträder Tamsons perioden 2021-2023.

Läs mer på Mälardalsrådets hemsida

facebook Twitter Email