Nu inför vi: Max 1500 patienter per läkare i primärvården

Staffan Ahlkvist, ordförande i distriktsläkarföreningen i Sörmland, välkomnar beskedet om listningstak. – Vi stöttar initiativet. Ett avgränsat uppdrag är en förutsättning för en effektiv och patientsäker primärvård. Att skapa förutsättningar för kontinuitet är grundläggande för att kunna lyckas med sjukvårdens utmaningar, säger han till Läkartidningen.

Införandet av ett tak för antalet listade patienter per läkare på Region Sörmlands egna vårdcentraler införs mot bakgrund av Sörmland står inför stora utmaningar:

– Befolkningens hälsa är sämre än i riket
– Invånarna blir allt äldre
– Fler har multipla sjukdomar
– Den psykiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper

De styrande partierna i Region Sörmland, det vill säga Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vård för pengarna, har gett regionens tjänstemän i uppdrag att ta fram en plan för hur listningstaket med max 1500 patienter per läkare ska genomföras.

Vad är nytt med detta?

Hela Sverige pratar om en omställning mot den nära vården och att primärvården ska vara första linjens vård. Det är därför vi tidigare har fattat beslut om att se över primärvårdens grunduppdrag. Det finns idag enskilda vårdcentraler som arbetar med listningstak per läkare, exempelvis vårdcentralen i Borgholm. Men, det finns ingen region som tar ett helhetsgrepp i frågan som vi nu gör i Region Sörmland.

Varför listningstak?

– Det är bättre för sörmlänningen
Genom ett listningstak kommer varje läkare har mer tid för varje patient. Detta leder till mer kontinuitet och i förlängningen en mer effektiv vård då patient och doktor känner varandra.

– Det är bättre för våra medarbetare
En bättre arbetsmiljö för våra distriktsläkare gör deras arbetsbörda mer hanterlig och leder till att våra läkare orkar och vill stanna kvar i primärvården. Detta innebär även en bättre arbetsmiljö för andra yrkeskategorier.

– Minskat beroendet av hyrläkare i primärvården
Ett listningstak blir också mycket bra argument vid rekryteringar och kommer därigenom att bidra till att vi får fler fast anställda distriktsläkare i Sörmland. Detta innebär även en bättre arbetsmiljö för andra yrkeskategorier.

– Vi kan inte gå ut och säga att det här ska ske nu på en gång och överallt, utan genomförandeplanen kommer innebära att vi succesivt arbetar oss igenom vårdcentral för vårdcentral, säger Regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) till P4 Radio Sörmland. Och vi kommer att behöva anställa flera distriktsläkare, men i dag har vi också väldigt många hyrläkare i primärvården som vi då kan fasa ut.

Läs mer på Läkartidningen.se

facebook Twitter Email