Nya steg i den nya regionen

Under dagens landstingsfullmäktige klubbades majoritetens budget igenom. Utöver detta så förrättades även valen för den kommande mandatperioden och det står nu klart att vi socialdemokrater kommer att ha ordförandeposter i flera nämnder och styrelser. Beslut togs även om att våra två regionråd för perioden 2019-2022 blir Monica Johansson och Jacob Sandgren.

Från och med den första januari 2019 upphör Landstinget Sörmland och blir istället Region Sörmland och under dagen beslutades det om den första budgeten för den nya regionen, där vi skjuter till 500 miljoner kronor extra till vården. Majoritetens budget som vi idag tillsammans med Vård För Pengarna och Centerpartiet presenterade sträcker sig från 2019-2021. Budgeten i sin helhet hittar du här: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/File/Details/458217.PDF?fileName=M%C3%A5l%20och%20budget%202019-2021%20Region%20S%C3%B6rmland&fileSize=1248283

Under dagens fullmäktige förrättades även valen till de olika styrelserna och nämnderna. Följande nämnder och styrelser kommer ledas av socialdemokrater:

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Åsa Kratz Ledamot och ordförande

Regionala utvecklingsnämnden
Monica Johansson Ledamot och ordförande

Regionstyrelsen
Monica Johansson Ledamot och ordförande

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Jacob Sandgren Ledamot och ordförande

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan
Camilla Holmgren Ledamot och ordförande

facebook Twitter Email