Rapport regionfullmäktige 190312

Tisdagens regionfullmäktige i Nyköping hanterade bland annat ett tiotal interpellationer, TBE-vaccination, 1177 samt en motion om prostatacancer.

På regionfullmäktige fattades följande beslut:

  • Avgiftsfri TBE vaccination Region Sörmland har sedan tidigare beslutat vara avgiftsfritt från 1-19 år. Detta har uppfattats som en rekommendation att man bör vaccineras små barn 1-3 år. Detta är inte lämpligt enligt vår smittskyddsläkare, ingen ska vaccineras i onödan och det är mycket ovanligt att små barn drabbas. Det finns inget barn i Sörmland under 3 år som fått TBE. Därför beslutades att avgiftsfri TBE från och med 20 april ska gälla för barn och ungdomar 3-19 år.

 

  • Motionssvar om screeningprogram för att förebygga prostatacancer. Där SD föreslår att vi ska undersöka möjligheterna för att införa ett screeningprogram för prostatacancer. Den evidensbaserade rekommendationen från Socialstyrelsen är fortfarande att inte införa ett allmänt screeningprogram. Forskning pågår och det finns förhoppning om att man snart ska komma fram till bättre och säkrare tester. När så sker kan regionen rekommendera ett införande om ett allmänt screeningprogram. I dag kan den man som vill testa sig för prostatacancer göra det. Votering begärdes och beslutet blev för avslag av motionen med 42-31. Majoriteten finner ingen anledning till att Region Sörmland skall utreda den här frågan eftersom Socialstyrelsen så sent som i oktober 2018 gjort en utredning.

 

Socialstyrelsens utredning hittar du här:  http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-10-15/

Tio interpellationer besvarades. En interpellation som diskuterades mycket var ”Demokratins värde”. Frågan från Vänsterpartiet var hur demokratiarbetet i regionen ska bedrivas och hur det går med arbetet. Region Sörmlands presidium i regionfullmäktige ska bereda och utveckla regionens demokratifrågor. Men alla förtroendevalda har också ett personligt ansvar för att driva demokratiarbetet, enskilt, via sina partier eller i sina uppdrag.  Det finns även olika regionala forum där vi i demokratisk anda har dialog med medborgare.

Redan den 19 mars är en utbildningsdags för regionfullmäktige planerad där många interna demokratifrågor kommer att belysas.

Övriga interpellationerna handlade om psykisk ohälsa, busstider, diskriminering inom sjukvården, rökning och klimatarbete .

Fullmäktigeledamöterna fick också information angående Informationssäkerheten. Vi fick särskilt information om de samtal som har spelats in från 1177. Medhelp är den leverantör som Region Sörmland anlitat och en av deras underleverantörer hade en serverläcka. Totalt 55 samtal låg öppna och nio individer har därför kunnat  identifieras. Två av dessa var sörmlänningar, de båda har kontaktats av Medhelp. Utredningen om hur detta kunde hända fortsätter. Sedan tidigare har regionen sagt upp avtalet med Medhelp och kommer att börja driva 1177 i egen regi.

Alla ärenden kan du läsa på: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/421296

Vill du titta på regionfullmäktige i efterhand hittar du sändningen via den här länken: https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=1ueqei

Fotot: Jacob Sandgren (S), regionråd med särskilt samordningsansvar samt Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande i fullmäktigesalen.

 

 

 

facebook Twitter Email