Region Sörmland är på väg mot en sjukvårdskris

Region Sörmlands ekonomiska situation är allvarlig. Med långt mer än en miljard i underskott riskeras den ekonomiska grunden för hela hälso- och sjukvården. Nu föreslår den styrande minoriteten att göra sig av med 700 medarbetare samtidigt som man behöver låna för att kunna betala ut löner i december. Vi står inför en sjukvårdskris.

Den sörmländska regionledningen, som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Vård för pengarna, står uppenbart handfallna. Varje månad ökar underskotten i regionens ekonomi utan att ledningen gjort någonting. Tillsammans med Sverigedemokraternas och regeringens nationella politik slår det svaga ledarskapet stenhårt mot sörmlänningarna. Underskottet tvingar nu fram nedskärningar och besparingar som hotar både sörmlänningarnas sjukvård och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Detta samtidigt som tjänstepersoner larmar om att man behöver låna 700 miljoner kronor för att, bland annat, klara av att betala ut löner till regionens medarbetare i december.

Den nu inslagna vägen kommer att driva fram en sjukvårdskris. En kris som kommer att innebära längre väntetider, nedlagda vårdcentraler, färre vårdplatser, försämringar av sjukvårdspersonalens arbetsvillkor, färre kollegor och sämre vårdresultat. Därför kräver vi västenligt mer resurser till sjukvården och en regionledning som tar tillbaka greppet om ekonomin och axlar det ansvar man åtagit sig. Med dagens inriktning går Sörmland mot en mycket allvarlig välfärdskris.

Region Sörmland saknade inte utmaningar innan maktskiftet för snart ett år sedan. Vi behövde framför allt jobba mer med att skapa fler vårdplatser, korta väntetider och förbättra personalens arbetsvillkor. Behov som kvarstår. Men ekonomin visade inte bara överskott förra året, utan de senaste åren har vi under s-ledning kunnat bygga upp en buffert med 1000 miljoner kronor på sparbanksboken. Men på mycket kort tid har den styrande minoriteten helt släppt kontrollen och hela bufferten är nu spenderad. För på mindre än ett år har Region Sörmland gått från ett läge med en stabil ekonomi till att nu ha det sämsta ekonomiska läget utav alla regioner i hela landet. Redan nu visar prognoserna ett underskott på 1200 miljoner kronor. Det är 100 miljoner kronor i månaden, eller 4000 kronor per sörmlänning. Det är uppenbart att vår välfärd inte har prioriterats.

För samtidigt som vi står i detta allvarliga läge har SD och regeringen valt att sänka skatter för landets höginkomsttagare istället för att investera i välfärden. Man har drivit fram en sjukvårdskris som kommer att leda till stora ingrepp i den sörmländska hälso- och sjukvården. Detta i ett läge där sjukvården ännu inte har återhämtat sig helt från pandemins svåra utmaningar. Vi minns hur högerpartierna under pandemin applåderade medarbetarna i hälso- och sjukvården. Men när de nu har makten väljer de istället att rycka undan den ekonomiska grunden för hela verksamheten.

För oss socialdemokrater är det viktigaste att värna de som behöver vården mest. Det handlar om våra barn, äldre och de som är allra sjukast. För att de ska få den vård de behöver kan man inte sparka 700 medarbetare. Vi varnade tidigt för att detta skulle bli resultatet av det svaga ledarskapet och den politikiska inriktningen. Regionledningen har emellertid stoppat huvudet i sanden.

Monica Johansson, regionråd i opposition (S) Region Sörmland
Fredrik Olovsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Sörmland

facebook Twitter Email