Region Sörmland behöver ge ett mer aktivt stöd till Ukraina

Rysslands krig i Ukraina har nu pågått i mer än ett år. Kriget har skapat enorm förstörelse och ett mycket stort lidande hos den ukrainska befolkningen. Socialdemokraterna i Region Sörmland motionerar nu för att regionen ska ta ett större ansvar och erbjuda hjälpmedel och medicinteknisk utrustning för att ge stöd till länder och områden som behöver akut hjälp.

”Jag som vuxit upp i fred och frihet har svårt att ens förstå det lidande som så många människor genomlider, och den uppoffring folket gör. Därför är det viktigt att inte bara i ord, utan också i handling visa solidaritet.” Säger Monica Johansson (S), regionråd i opposition.

Tidigare har Region Sörmland ställt upp och skickat material via Socialstyrelsen och MSB till Ukraina. I början var samordning av stor betydelse, så att vi i regionen skickade rätt förnödenheter utifrån landets behov. När kriget pågått i ett år ser vi att det ukrainska folket fortfarande har ett stort behov och vi behöver kanalisera vårt stöd genom flera olika kanaler. Samtidigt är det fler länder som har stora behov av stöd. Därför har vi socialdemokrater i Region Sörmland lämnat in en motion om att Regionen ska ta ett större ansvar och ha en mer omfattande beredskap i att bistå människor i krigsdrabbade områden.

Förslaget som Socialdemokraterna presenterar innebär att regionen ska ta fram en plan för hur hjälpmedel, sjukhussängar, medicinteknisk utrustning, maskiner och fordon i stället för att kasseras kontrolleras för möjligheten att återanvänds och erbjuds till Ukraina eller länder /områden som är i behov.

”Kriget har pågått i ett år och det är lätt att glömma bort hur grym vardagen är för dessa utsatta människor. Därför ser vi att Region Sörmland nu behöver ta ett större ansvar och visar solidaritet med alla de som slåss för sin överlevnad, sina rättigheter och för demokratin i Europa.” Säger Jacob Sandgren (S).

facebook Twitter Email