Personal på sjukhus

Regionens medarbetare ska ha rätt till arbetsskor

Region Sörmland är en stor arbetsgivare, med ett stort ansvar för arbetsmiljön för var och en av sina medarbetare. Personer som jobbar på våra sjukhus, inom primärvården och folktandvården står och går mycket i arbetet. De utsätts för belastningsbesvär samtidigt som det också finns risker i arbetsmiljön. Arbetsskor förebygger de här riskerna, bland annat genom att vara ergonomiska och stötdämpande. Det beskriver socialdemokraterna i sin motion som föreslår att tillsvidareanställd sjukhuspersonal och medarbetare i primärvård och folktandvård erbjuds fria arbetsskor.

– För oss socialdemokrater är det en självklarhet att en god arbetsmiljö inte ska vara
beroende av den enskilda medarbetarens förmåga att bekosta bra, ergonomiska skor. Anställda inom hälso- och sjukvården behöver arbetsskor dels ur ett arbetsmiljöperspektiv, men också ur ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv, säger Monica Johansson (S).

Idag är det allt för många medarbetare som själva får bekosta de skor som används under arbetspassen. Detta trots att de går och står på hårda golv större delen av sin arbetstid. Skor som man ju vet slits särskilt mycket i arbetet. Något som blir kostsamt för den enskilda medarbetaren.

– Här behöver Region Sörmland, en ansvarstagande arbetsgivare som arbetar
förebyggande för alla sina medarbetare, erbjuda fria arbetsskor, säger Monica Johansson (S).

 

Motionen anmäldes vid regionfullmäktige den 30 maj och föreslår att all tillsvidareanställd sjukhuspersonal och medarbetare i primärvård och folktandvård erbjuds fria arbetsskor.

 

 

facebook Twitter Email