Vård och omsorgsprogrammet i Katrineholm lockar killar

Av eleverna i årskurs ett på vård och- omsorgsprogrammet i Katrineholm så är 42 procent killar. Det är väldigt positivt och visar att vårdyrket börjar bli mer jämställt. Det är en medveten strategisk satsning som gett resultat och som kommer fortsätta att generera en ökad jämställdhet bland Sörmlands medarbetare inom vårdyrkena. Mångfald bidrar till dynamiska arbetsplatser.

Landstinget Sörmland strävar efter mer jämställda arbetsplatser. Landstinget vill vara en attraktiv arbetsgivare.  Att ungdomar i länet vill arbeta inom vården är en förutsättning för att säkra återväxten bland våra välfärdsmedarbetare och säkerställer en god vård för alla sörmlänningar.

Hela 89 procent av Landstinget Sörmlands medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats, visar mätföretaget Springlifes undersökning. Det är de högsta siffrorna Springlife någonsin uppmätt. Sörmländska ungdomar som söker sig till vårdyrken har därför goda möjligheter att trivas på sin arbetsplats.

– Det här är väldigt positivt och gör mig glad, jämställdhet är viktigt. Självklart gynnas både vården och våra arbetsplatser av att ha både mångfald och en blandad könsfördelning. Grattis Katrineholm, säger Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande i Sörmland.

facebook Twitter Email