Vi har presenterat vårt regionala valprogram!

Nu har vi Socialdemokrater i Landstinget Sörmland presenterat vårt regionala valprogram. Vi ska bygga framtidens hälso- och sjukvård- för ett tryggare Sörmland. Med en växande befolkning, inte minst där det är fler unga och fler äldre sörmlänningar är det av största vikt att sjukvården går att lita på.

Det händer mycket positivt i Landstinget och vi vill fortsätta bygga vidare på den trenden. Vi lever i en växande region med många möjligheter och vi har goda förutsättningar att kunna fortsätta arbeta för ett tryggare Sörmland som håller ihop. Vårt valprogram skapar goda förutsättningar för det.

– Vi är mycket stolta över de förbättringar som vi gjort under vår tid vid makten, men vi är inte nöjda och kan inte slå oss till ro. Detta starka valprogram ger oss goda förutsättningar att kunna fortsätta investera i en trygg vård för sörmlänningarna, säger Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande.

Du hittar valprogrammet här: https://www.socialdemokraternasormland.se/var-politik/valprogram-landstinget/

facebook Twitter Email