Monica Johansson vid en sjukhusentre

Vi står upp för den jämlika vården

Privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att ge vissa patienter genvägar till att gå före i vårdköer in till privata vårdgivare. Vårdgivare som kan behandla sin kö utifrån mer lönsamma premisser än faktiska vårdbehov. Därför föreslog den tidigare regeringen nya regler för att stärka den offentliga kontrollen av privata aktörer inom vår hälso- och sjukvård. Ett förslag som den nya regeringen nyligen meddelat att de kommer att rösta ner.

Det var på uppdrag av den förra regeringen som det tillsattes en utredning för att se hur privata sjukvårdsförsäkringar eventuellt påverkar jämlikheten i vår hälso- och sjukvård. En jämlikhet som bygger på den grundläggande principen att det alltid är den enskildes behov som ska avgöra hur snabbt man får vård. En princip som det offentliga har en begränsad kontroll över huruvida den faktiskt efterlevs inom den privata vårdsektorn.

Genom utredningen kom den S-ledda regeringen fram med förslag om ökad kontroll på privata vårdgivare som arbetar på uppdrag från regionerna, samtidigt som de också har avtal med försäkringsbolag om att behandla patienter med privata vårdförsäkringar. Vilket, såklart, kan leda till en intressekonflikt.

De nya förslagen grundade sig i utredningens rekommendationer, som utöver en ökad kontroll också föreslog en utökad rapportering och redovisning till Socialstyrelsen och IVO. Man pekade på hur oreglerat området är i och med att det växt fram över tid, att lagstiftningen inte anpassats till utvecklingen och att det därmed råder otydlighet i hur långt regionernas ansvar faktiskt sträcker sig.

Förra regeringens förslag var ett viktigt steg i den riktning som utredningen pekat ut. Men under förra veckan gick den nya regeringen ut med att man kommer att rösta ner förslaget när det ska upp till beslut om en dryg månad. Man väljer att rösta emot möjligheten för det offentliga att få en bättre insyn och kontroll för att säkerställa att patienter behandlas jämlikt, utifrån sina behov och inte efter plånboken.

”Det är väl egentligen inte oväntat, att en blå regering tar blåa beslut. Men det är allvarligt hot mot jämlikheten i vår hälso- och sjukvård” säger Monica Johansson.
I en tid där hälso- och sjukvården fortfarande inte är helt återhämtad efter pandemiåren och kämpar med den uppskjutna vården är prioriteringsförmågan särskilt viktig. Vi behöver skapa förutsättningar för den jämlika vården och underlätta hantering av vårdköerna så mycket som vi bara kan. Och vi behöver kontrollera att vårdgivare, oavsett vilka de är, gör vad de kan och vad de ska för att patienter med störst vårdbehov prioriteras för läkarkontakt och behandling.

”Vi socialdemokrater i Region Sörmland kommer att fortsätta kämpa för att varje sörmlänning ska ha rätt till den vård man behöver, när man behöver den. Oavsett vad man har för storlek på sin plånbok. Och vi kommer att ställa krav på den styrande minoriteten att de politiska beslut som fattas för vår hälso- och sjukvård går en annan väg än den som regeringen nu försöker styra in mot” säger Monica Johansson.

facebook Twitter Email