Vi vill införa screening mot hörselnedsättning och benskörhet

Inom ramen för det hälsosamma åldrandet är screening en viktig hälsoförebyggande åtgärd. Med screening kan åkommor upptäckas tidigare och påverka livssituationen till det bättre. Screening bör utvecklas som verktyg.

Vi socialdemokrater vill införa screening mot osteoporos så kallad benskörhet och hörselnedsättning så att fler äldre får ta del av en trygg ålderdom utan komplikationer. För oss går det före skattesänkningar för de allra rikaste.

Hörselnedsättning och benskörhet drabbas många av. Inte minst våra äldre och mörkertalet är stort. Detta vill vi socialdemokrater råda bot på, för ett hälsosamt åldrande är något vi prioriterat under förgående mandatperiod och kommer fortsatt göra under kommande fyra år om vi får möjlighet att bygga framtidens Sörmland. Att kunna upptäcka dessa åkommor i ett tidigt skede underlättar för både patienten och sjukvården. Tillsammans bygger vi framtidens hälso- och sjukvård och då är det av största vikt att äldre i Sörmland får uppleva ett hälsosamt åldrande.

 

facebook Twitter Email