Vi vill se krafttag mot välfärdsbrotten

Fakturor för vård som aldrig utförs. Handel med receptbelagda läkemedel. Fusk och rena bedrägerier. Skattemedel ska gå till sjukvård – inte till organiserade välfärdsbrott. Därför har vi socialdemokrater föreslagit att Region Sörmland ska organisera sig för att ta krafttag mot just dessa.

Organiserad brottslighet har nästlat sig allt djupare in i välfärden och vården är inget undantag. Vi har sett exempel på kriminella som driver både privata tandläkarmottagningar och vårdcentraler i Sverige och lurat till sig stora summor pengar som borde ha gått till vården.

Brottsligheten är allt från falska sjukintyg och organiserad handel med receptbelagda och narkotikaklassade läkemedel, till faktureringar för behandlingar som aldrig har utförts. Den organiserade kriminaliteten slår inte bara mot drabbade regioners ekonomi utan äventyrar framför allt patientsäkerheten. Det finns ett tydligt samband mellan fusk med ekonomin och fusk med vård. Det vore naivt att tro att välfärdsbrott inte finns i Sörmland.

För att försvåra för kriminella nätverk att etablera sig i Region Sörmland har vi Socialdemokrater föreslagit att Regionen ska ta hotet på allvar och rusta sig för att förhindra fusk och motverka brott. Syftet är dels att arbeta förebyggande i exempelvis upphandling, men också att granska och ingripa där misstänkt brottslighet identifieras. Region Stockholms arbete är en bra förebild.

De mest effektiva åtgärderna Region Sörmland kan vidta för att motverka denna kriminalitet är att i samband med avtalsskrivning och uppföljningar försvåra för kriminella att utnyttja regionens verksamhet för brottsliga ändamål. Det behöver finnas tydliga och enkla sätt utesluta oseriösa aktörer. Regionen måste få insyn i verksamhet man betalar för. Sist men inte minst måste det vara lätt att säga upp avtal när eventuella välfärdsbrott avslöjas.

Eftersom de kriminella nätverken ofta rör sig över kommun- och regiongränser vill vi socialdemokrater att Regionen stärker samarbetet med länets kommuner, grannregioner och andra relevanta aktörer för att motverka organiserade välfärdsbrott.

Det är bråttom. Region Sörmland måste agera snabbt och kraftfullt innan den organiserade brottsligheten etsat sig fast i vår gemensamma välfärd. Som medborgare i Sörmland ska du alltid kunna lita på att du får vård av seriösa aktörer men även att dina skattekronor går till just vård.

Monica Johansson (S) Regionråd i Opposition
Peter Bernhardssson (S) Oppositionsråd

facebook Twitter Email