Vår politik

Debattartikel 2019-03-29: Nu stärker vi Sörmlands arbete mot självmord

Debattartikel 2019-02-18: Majoriteten i Region Sörmland: Mer resurser och utökat samarbete för ett friskare Sörmland

Debattartikel 2019-01-03: Majoriteten i Region Sörmland: Nu börjar vi leverera

Läs vårt valprogram för Sörmland 2018: Ett tryggt Sörmland som håller ihop

Vi bygger Sörmland för framtiden

Sverige är ett bra land att leva i och Sörmland är ett bra län att leva i. Det finns en närhet till både natur och storstadsmiljö. Sörmland är landets mest dynamiska arbetsmarknad. Våra vårdcentraler och sjukhus levererar en hälso- och sjukvård av bra kvalité och tillgängligheten ökar. Det är ordning och reda – både i landstingets ekonomi och i dess organisation. Åtgärderna för att bli en ännu bättre arbetsgivare har burit frukt och landstingets medarbetare är till stor del nöjd med sin arbetsgivare.

Den svenska modellen, vår gemensamma välfärdsmodell, bidrar till det som gör Sverige och Sörmland fantastiskt. Därför ska den utvecklas – inte avvecklas. Den svenska modellen bygger på att alla bidrar, att alla som kan jobba ska jobba. Alla bör ta sitt ansvar för sin egen och landets framtid. Samtidigt ska samhällets skydd finnas för alla när det behövs. Med en välfärd som fungerar och omfattar alla ökar den enskilda människans frihet och möjligheterna att förverkliga sina livsdrömmar blir fler. Det är grunden för socialdemokratisk politik. Därför prioriterar vi socialdemokrater investeringar i vår gemensamma välfärd.

Hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, infrastruktur och bostäder går före skattesänkningar.

 

Läs mer om vår regionala politik

Läs mer om vår nationella politik

facebook Twitter Email