Mälarsjukhuset under utveckling sommaren 2022.

Schyssta villkor vid upphandling

I spåren av arbetslöshet, utstationering av arbetskraft och arbetskraftsinvandring växer alltmer av oegentligheter i välfärds- och bostadssektorn fram. Oegentligheter på arbetsmarknaden, utnyttjande av människor och dåliga villkor är annat som finns och som aldrig kan tolereras. Därför ska detta motverkas, inte minst med förändrad lagstiftning. Men även den offentliga upphandlingen kan användas som verktyg.

Region Sörmland köper varje år varor och tjänster för stora belopp. Hur dessa produceras och vilka krav som ställs vid upphandling kan göra stor skillnad för anställda, miljön och samhället. För att säkerställa att varor och tjänster som köps av regionen produceras på ett schysst sätt vill vi ha skarpa krav när regionen upphandlar och en ordentlig uppföljning av att kraven följs. Regionen ska därför bl.a. kräva arbetsrättsliga villkor, som lön, semester och arbetstid, i enlighet med svenska centrala kollektivavtal. Även om långa leverantörskedjor helst bör undvikas ska regionen vid upphandling ge den kontraktsslutande leverantören i uppdrag att säkerställa att alla underleverantörer som direkt medverkar i fullgörandet av kontraktet uppfyller de villkor som ställts. Regionen ska aktivt arbeta med att följa upp att alla kontraktsvillkor efterlevs av motparten. Vid brott mot upphandlingskraven ska kontraktet avslutas alternativt kraftiga viten erläggas entreprenören. I fråga om upphandling och uppföljning ska regionen också söka samarbete med externa aktörer, som arbetsmarknadens parter.

Vi Socialdemokrater vill

  • Att Region Sörmland ska ställa krav på miljö och klimat i sin upphandling, där så är relevant.
  • Att Region Sörmland ska ställa krav på arbetsrättsliga villkor som lön, tjänstepension, semester och arbetstid i enlighet med svenska centrala kollektivavtal i upphandling
  • Att Region Sörmland ska följa upp att såväl arbetsrättsliga, miljömässiga som andra krav i upphandling följs upp noggrant.
  • Att svenska kollektivavtal är ett skall-krav vid upphandling.
  • Att Region Sörmland har en begränsning i antalet underleverantörsled med start i kontraktet till max två underentreprenörsled.
  • Att Region Sörmland har som krav på att byggföretagen ska ha anställda lärlingar hos företagen.

 

Nästa avsnitt: Kulturen som frigörande kraft

HELA VÅRT PROGRAM

facebook Twitter Email